poniedziałek, 2 marca 2020

Rekolekcje / odjazdy / obiady

W dniach 9-11 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne. W związku z tym nastąpi zmiana planu lekcji. Klasy 1-4 będą miały dwie lekcje i na trzeciej przejdą do kościoła. Klasy 5-8 będą miały trzy lekcja i na czwartej przejdą do kościoła. Klasom będą towarzyszyć wychowawcy lub inni nauczyciele. W tych dniach NIE będzie obiadów. Obiadów NIE będzie również w Dzień Wiosny oraz w czasie egzaminów.
Plan odjazdów autobusu .pdf <<<< (w czasie rekolekcji)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz