poniedziałek, 2 marca 2020

Dla rodziców uczniów kl.8

Szanowni Państwo
Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach
ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia
województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok
szkolny 2020/2021.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na
podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Baza dostępna
jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące -
Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie - Rekrutacja
http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz