czwartek, 12 marca 2020

Komunikat

Szanowni Rodzice,
w związku z zawieszeniem zajęć w szkole w okresie od 13 do 27 marca 2020 r. dzieci powinny pozostać w domu.
Zaleca się ograniczenie wyjazdów i przebywania w większych skupiskach ludzi. Rodzicom dzieci w wieku do ośmiu lat 
przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni, który można otrzymać po złożeniu oświadczenia u pracodawcy, 
dotyczącego zawieszenia zajęć w szkole lub przedszkolu.
Ze względu na długi czas zawieszenia zajęć dydaktycznych nauczyciele przygotują materiały do samodzielnej pracy
uczniów w domu w formie e-learningu. Ministerstwo Edukacji Narodowej również jest w trakcie opracowania materiałów
dla uczniów w wersji elektronicznej. Proszę rodziców klas VIII o szczególne zmobilizowanie dzieci do samodzielnej
pracy i powtarzania materiału przed egzaminem oraz kontakt z nauczycielami, głównie języka polskiego, 
matematyki i języka angielskiego. 
Opiekę merytoryczną nad językiem angielskim przejmuje pani Anna Markiewicz-Kluczyńska. informacje na temat
zadań uczniowie będą otrzymywać poprzez media społecznościowe lub dziennik elektroniczny, w związku z tym 
proszę o kontakt z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.Bardzo proszę o szczególne, rygorystyczne przestrzeganie
higieny oraz  śledzenie komunikatów GIS, MEN i MZ.
W sprawie powrotu dzieci do szkoły po zawieszeniu zajęć proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronie szkolnej.
Anna Wagner

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz