środa, 11 marca 2020

PILNE!

Na podstawie §18 ustęp 2 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.) w związku z: rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-COV-2, wywołującego chorobę COVID-19, rekomendacją Prezesa Rady Ministrów oraz Wójta Gminy Wapno postanawiam zarządzeniem nr 22/03/2020 z 11 marca 2020 r. zawiesić zajęcia dydaktyczne i wychowawcze na terenie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie od 12 do 27 marca 2020 roku. W dniu 12 marca 2020 r. mogą przyjść do szkoły na zajęcia opiekuńcze tylko te dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu i są zdrowe. Od piątku 13 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. w szkole nie będą się odbywać żadne zajęcia.
W tych dniach sekretariat będzie czynny między 7:00 a 13:00.


Rodzicom rekomenduje się, aby uczniowie pozostali w domu.


Wszelkich informacji w tej sprawie udziela dyrektor szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie
Anna Wagner

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz