piątek, 27 czerwca 2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014


                Tak. To już koniec roku szkolnego. Dla jednych minął bardzo szybko, dla innych „wlókł” się tygodniami. Jedni i drudzy 27 czerwca 2014 r kończą naukę i rozpoczynają upragnione wakacje. Szczególnie dla 34 absolwentów Gimnazjum będzie to ważny dzień, bowiem kończą edukację w „swojej” szkole, z którą związani byli przez ostatnie 9 lat. Od września rozpoczną naukę w innych szkołach, w innych miejscowościach. Wierzymy, że nasza szkoła  dobrze przygotowała ich do następnego etapu edukacyjnego. 
Już wcześniej bo 17 czerwca kl. VIa SP i Ia Gimnazjum oraz najlepsi uczniowie z innych klas odebrali nagrodę za największe postępy w nauce w okresie od listopada do czerwca br. A nagrodą była wycieczka do Poznania, gdzie uczniowie mieli okazję zwiedzić Inea Stadion poznańskiego LECHA (również od zaplecza), zwiedzić dużą część miasta zza okien zabytkowego tramwaju, oraz (już pieszo) poznańską starówkę. Na koniec „zregenerowali” siły w Mc Donald’s. Wycieczkę ufundowała Rada Rodziców, a dzięki staraniom dyrekcji, darmową przejażdżkę tramwajem ufundował MPK Poznań. 
               Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali świadectwa z wyróżnieniem - uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyżej i bardzo dobrą ocenę z zachowania:
Szkoła Podstawowa 
Kl. IVa – Nikodem Jaruzal  i Paula Kruś 
Kl. IVb – Oliwia Jach i Katarzyna Wróblewska,
Kl. V –  Dawid Wlizło, Natalia Hemmerling, Marta Korbal, Izabela Rajnik,
Kl. VIa – Wiktoria Maroszek, Wanessa Pietrus, Mateusz Nowakowski, Klaudia Broda,
Kl. VIb- Kamil Romaniak, Oliwia Nowakowska, Weronika Żarnowska, Nicole Dziadoszek,
Gimnazjum:
Kl. Ib- Julia Kolińska, Weronika Sokołowska, Wiktoria Grabowska, Bednarek Klaudia,   
           Wiktoria Wlizło, Pamela Szejner,
Kl. IIb – Dominika Lihs,
Kl. IIIa – Hubert Ratajczak, Adrian Walaszyński.
          Przy okazji wyróżnień dla uczniów przyznano również tytuł „Przyjaciel Szkoły”, który przypadł w udziale paniom Annie Grewling i Edycie Gaszyńskiej.
          Wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych, pogodnych i udanych wakacji. Do zobaczenia 1 września.
                                             Bogusława Grzegorska i Janusz Bilski
Zakończenie roku klas IV-VI i Gimnazjum

Głównymi odbiorcami dzisiejszej uroczystości są uczniowie III klas Gimnazjum, czyli najmłodsi absolwenci naszej Szkoły. Dlatego proszę mi wybaczyć, że to głównie do nich będę się zwracał w swoim przemówieniu.
Zastanawiałem się, co mam Wam dziś powiedzieć. Z jednej strony chciało by się przekazać jak najwięcej, ale z drugiej istnieje obawa, że zanudził bym Was „na śmierć”, a tego bym nie chciał. Nie będę przypominał, co działo się w ostatnim roku, bo sami byliście tego świadkami, a właściwie to nawet głównymi aktorami. Tak jak przy okazji większości rozstań chciałbym, abyście zapamiętali to, co się Wam dobrego przydarzyło w naszej Szkole. Z pewnością takie zdarzenia miały miejsce. Z całą pewnością zapamiętacie również swoich nauczycieli. Jednych może milej, drugich mniej ale wierzę, że dołożyli oni wszelkich starań, aby dobrze Was przygotować do następnego etapu edukacji. Ale będzie to również następny etap Waszego życia, do którego również jesteście przygotowani. Będzie już trochę inaczej niż dotychczas. Częściej będziecie musieli podejmować samodzielne decyzje i brać za nie odpowiedzialność. I z całą pewnością nie zawsze będą to decyzje najlepsze. Bo jak mówi przysłowie: uczymy się na błędach. Ale drugie przysłowie mówi: ucz się na cudzych błędach. Dlatego życzę Wam, abyście byli dobrymi obserwatorami. Bo jeżeli będziecie dobrymi obserwatorami, to będziecie również potrafili wyciągać wnioski z błędów, i to najlepiej z cudzych błędów.  Chciałbym abyście zapamiętali jeszcze jedną zasadę: wiedza to nie zawsze to czego się nauczycie. Czasami ważniejsze jest, aby wiedzieć, gdzie tej wiedzy szukać. Dotyczy to również Waszych przyszłych decyzji. Nie każda z nich musi być podjęta natychmiast. Jeżeli to możliwe, skorzystajcie z pomocy najbliższych. Ważne, aby wszystkie te przyszłe decyzje były decyzjami świadomymi.  I może na dziś staczy dobrych rad.  Jeżeli kiedyś znajdziecie się w potrzebie  to pamiętajcie, że w tym miejscu zawsze znajdziecie osobę, która spróbuje Wam pomóc.
I może jeszcze jakaś mądrość na zakończenie. Tym razem nie z Internetu. Jest taka pieśń, skierowana właśnie do młodych ludzi:
Więc żyjmy jak można najpiękniej. Czy wielkie, czy szare są dni. Bo życie to skarb w Waszych rękach. Przez Was ma świat lepszym być”
Więc żyjcie jak można najpiękniej !
Ale póki co – odpoczywajcie. I te słowa kieruję już do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników.  Dziękując wszystkim za trud tego roku, życzę dużo słonecznych i pogodnych dni, bezpiecznego i udanego wypoczynku!


FOTO 1 (JH)
FOTO 2 (MR) << POLECAMY!
FILM 1 (JH)
FILM 2 (JH)

czwartek, 26 czerwca 2014

Zakończenie roku szkolnego klas 1-3

Uczniowie klas młodszych już mają wakacje :)
FOTO (JH)
FOTO (MR)

Wyprawka szkolna 2014


Wyprawka szkolna 2014
Dopłata do wyprawki przysługuje:
- uczniom klasy: II, III, VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (art. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),
- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

Wyprawka szkolna 2014 - wysokość dopłaty
To, na jakie dofinansowanie wyprawki możemy liczyć, zależy od tego, do której klasy chodzi nasze dziecko.
Szkoła podstawowa:
klasa II - dofinansowanie do kwoty 225 zł
klasa III - dofinansowanie do kwoty 225 zł
klasa VI - dofinansowanie do kwoty 325 zł
uczniowie z orzeczeniem klas I-III (z uwagi na niepełnosprawność w stopniu lekkim, słabowidzenie, słabosłyszenie, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem) - dofinansowanie do kwoty 225zł
uczniowie z orzeczeniem klas IV-VI (z uwagi na niepełnosprawność w stopniu lekkim, słabowidzenie, słabosłyszenie, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem) - dofinansowanie do kwoty 325zł

Wyprawka szkolna 2014 - wniosek
Dofinansowanie jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Wnioski składa się do sekretariatu szkolnego.

Do wniosku o dofinansowanie wyprawki należy dołączyć:
- zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Wniosek o dofinansowanie rozpatruje dyrektor szkoły.
Zwrot kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) następuje po przedłożeniu dowodu zakupu:
- faktury VAT,
- rachunku,
- paragonu,
- oświadczenia o zakupie podręczników.
Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".

Ostatni (w tym roku szkolnym) apel

Nie starczyła jedna lekcja, aby rozdać wszystkie nagrody :)
FOTO

środa, 25 czerwca 2014

Dowozy w piątek

Dowozy.doc << pobierz!

OGŁOSZENIE!


OGŁOSZENIE
W sprawie naboru prowadzonego przez Instytut Skutecznej Edukacji.
Dyrekcja Zespołu Szkół informuje,  że nie prowadzi naboru uczniów na kursy skutecznego uczenia się. Przystąpienie do kursu jest indywidualną sprawą każdego rodzica. Jest to cywilno-prawna umowa między rodzicem a Instytutem. Szkoła nie jest stroną w tej sprawie. 
W przypadku zorganizowania kursu szkoła może udostępnić pomieszczenie do odbywania zajęć. 


________________
25.06.2014
Jeszcze raz przypominamy, że ZS w Wapnie nie jest stroną w naborze prowadzonym przez ISE.  
Apelujemy o rozważne podpisywanie umów, które wiążą się z konsekwencjami finansowymi. Jeśli ktoś podpisał umowę, to przypominamy, iż w ciągu 10 dni od podpisania można od umowy odstąpić!

niedziela, 22 czerwca 2014

Pałuki

Uczennice kl. I b zorganizowały wystawę autorską swoich prac pt: "Pałuki moja ojczyzna". Dziewczęta pokazały swoje prace wykonane na zajęciach artystycznych. Autorkami tej wystawy są: Weronika Sokołowska, Pamela Szejner, Julia Kolińska, Wiktoria Grabowska, Wiktoria Wlizło, Klaudia Bednarek, Sikorska Jowita.

M.Maroszek 
_
FOTO (reszta prac)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Oczywiście powyżej jest zrzut ekranowy tylko fragmentu wykazu. Cały wykaz (dla 1-3, 4-6 i gimnazjum) dostępny w formacie .pdf

KONKURS Z J. ANGIELSKIEGO „ALBUM O UK”Na początku czerwca b.r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu z j. angielskiego
pt. „Album o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”.
Na konkurs wpłynęło 16 prac uczniów klas IV-VI, a jury w składzie p. Justyna Szweda-Kalka, Agnieszka Rajewska i  Anna Markiewicz-Kluczyńska miało „trudny orzech do zgryzienia” by wyłonić laureatów. Biorąc pod uwagę ogrom pracy, rzetelność informacji i ciekawostek oraz estetykę wykonania albumu jury postanowiło przyznać aż 3 pierwsze miejsca uczniom kl. V: Marcie Korbal i Dawidowi Wlizło oraz uczennicy kl. VI b Weronice Żarnowskiej. Laureaci zostaną nagrodzeni na najbliższym apelu, a pozostałe osoby otrzymają nagrody pocieszenia.
Organizator konkursu: Anna Markiewicz-Kluczyńska  

Wycieczka rowerowa klasy VIaW poniedziałek 16 czerwca klasa VIa wraz z wychowawcą oraz opiekunami, p. Moniką Stachowiak i p. Magdaleną Maroszek, pojechała na wycieczkę rowerową na trasie Wapno - Stołężyn - Podolin - Srebrna Góra. Już na trasie z Wapna musieliśmy wymieniać jeden rower w związku z awarią, na szczęście później nie było już żadnych problemów. Kierując się w stronę Stołężyna jechaliśmy przez las, gdzie rośnie "drzewo zakochanych". Są na nim wyryte inicjały par, które pod tym drzewem miały randki. Symbolizują one obietnicę dozgonnej miłości. Dziewczyny zastanawiały się, ile z tych związków przetrwało do dziś. W trasie do Podolina mieliśmy przymusowy spacer kamienistą drogą i musieliśmy uważać, aby nie przebić opony. Na miejscu w Srebrnej Górze p. Mariusz Maroszek przygotował dla nas ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski i bułki, a potem graliśmy w siatkówkę, kosza i piłkę nożną. Wycieczka była niezwykle udana, między innymi ze względu na piękną pogodę, która dopisywała przez cały dzień, ale także dlatego, że wszyscy dbali o siebie nawzajem, ostrzegając się przed niebezpieczeństwem na drodze, wspólnie się bawili i zachowywali zgodnie z regulaminem.
AW
-
FOTO (wkrótce)

czwartek, 19 czerwca 2014

Konkurs FOR za nami

Konkursy związane z głosowaniami rządzą się swoimi prawami. Nasze filmy nr 30 i nr 10 zdobyły odpowiednio 12 i 25 miejsce w stawce 47 a po dyskwalifikacji (2) 45 filmów.
Filmy miały pewne ograniczenia - musiały być filmową interpretacją jednego z dziesięciu komiksów.
Musiały być też wykonane w jednym z dwóch formatów.
Jeśli ktoś chce zobaczyć - FILM nr 10 w lepszej jakości :)

środa, 18 czerwca 2014

DZIEŃ SPORTU

FOTO (JH)
FOTO (MR)
FILM (JH)

Wycieczka do Poznania
Po podsumowaniu zaciętej rywalizacji o najlepszy przyrost średniej ocen w ciągu roku szkolnego okazało się, że zwycięzcą w szkole podstawowej została klasa VIa, natomiast w gimnazjum - klasa Ib. W nagrodę uczniowie obu tych klas pojechali na wycieczkę do Poznania, którą ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół w Wapnie. Na wycieczkę pojechało też kilkoro uczniów z innych klas, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Najbardziej interesującym i emocjonującym punktem wyjazdu było zwiedzanie stadionu Kolejorza, czyli Lecha Poznań. Po zakamarkach i trybunach stadionu oprowadzała nas wnuczka Edmunda Białasa, który był znanym piłkarzem Lecha, grał także w reprezentacji Polski, a później był trenerem drużyny z Poznania. Na stadionie jest specjalna trybuna, nazwana jego imieniem. Podczas zwiedzania stadionu chłopcy niecierpliwie wyczekiwali okazji spotkania z piłkarzami. Kilku z nich przewinęło się w korytarzach, ale niestety nikomu nie udało się dostać autografu.Drugim punktem wyjazdu była wycieczka zabytkowym, czterdziestoletnim tramwajem, nazywanym Helmut, po Poznaniu. Przejażdżka zakończyła się w okolicach starówki poznańskiej, na której odbywał się akurat Jarmark Świętojański. O godzinie dwunastej w południe zabrzmiał hejnał z poznańskiego ratusza i z okienka w wieży powitały nas trykające się koziołki. Później wyruszyliśmy w dalszą drogę za naszym przewodnikiem. Przeszliśmy się po kilku ciekawych miejscach, między innymi zwiedzaliśmy poznańską Farę, która przez papieża Benedykta XVI została podniesiona do rangi bazyliki mniejszej. Na Starym Rynku w Poznaniu było też trochę czasu na zakup pamiątek.Na koniec pojechaliśmy do restauracji McDonald's, a potem każdy mógł zrobić sobie jeszcze małe zakupy w centrum handlowym Plaza.Wycieczka była bardzo udana, wszyscy wracali zadowoleni z przeżytych emocji. Ci, którzy pojechali, przekonali się, że warto pracować, uczyć się i zrezygnować z kilku przyjemności dla dobrze napisanego sprawdzianu, czy kartkówki. Była to nagroda za pracę w czasie roku szkolnego. Od września rywalizacja zaczyna się od nowa, więc zachęcamy wszystkich do wzięcia w niej udziału.Organizatorem wyjazdu był Pan dyrektor, Janusz Bilski, a oprócz niego w wyjeździe uczestniczyły wychowawczynie obu zwycięskich klas, panie Anna Wagner i Ilona Godawa oraz pani Ewa Ryska.
-

wtorek, 17 czerwca 2014

Dowozy na Dzień Sportu


--
SP - zajęcia od ok.8:30 do ok. 10:30 kl.4-6 na sali sportowej, kl. 1-3 na sali gimnastycznej, uczniowie przyjeżdżający wcześniej znajdują się pod opieką wychowawców.
GIM - zajęcia od ok. 11:30 do ok. 14:30 na sali sportowej


niedziela, 15 czerwca 2014

Warszawa


Festiwal Projektów "Mistrzów kodowania"
Piątek i sobotę 13-14 czerwca 2014r. dwójka uczniów ze szkoły podstawowej, Wenessa Pietrus i Dawid Wlizło, wraz z opiekunami spędziła w Warszawie, uczestnicząc w podsumowaniu programu "Mistrzowie kodowania". Pierwszego dnia festiwalu odbyła się uroczysta gala w Centrum Sztuki Współczesnej oraz prezentacja projektów, podczas której przedstawiciele ponad 70 szkół z całej Polski mogli pokazać publicznie, czego nauczyli się w czasie uczestnictwa w programie "Mistrzowie kodowania". Projekty uczniów były niezwykle inspirujące, co chwalił nawet obecny na spotkaniu szef firmy Samsung, która była głównym sponsorem całego wydarzenia. Festiwal projektów uświetniła również obecność wielu osób ze świata polityki, m.in. Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rafała Trzaskowskiego, czy Julii Pitery, posłanki PO. Galę prowadziła dwójka prezenterów - Paulina Chylewska i Radek Brzózka - co stało się znakomitą okazją do zrobienia sobie z nimi zdjęcia. Podczas prezentacji projektów można było wziąć udział w scratchowaniu, czyli tworzeniu muzyki w Scratchu; można było także podejrzeć projekty innych i nauczyć się wielu nowych rzeczy o programowaniu. Wyjazd na festiwal obejmował też nocleg, a więc w sobotę rano uczestnicy wyjazdu udali sie na zwiedzanie Warszawy, a zaczęło się od Pałacu Kultury i Nauki, poprzez starówkę, Zamek Królewski i obowiązkowo - Stadion Narodowy. W piątek udało się też zajrzeć do Łazienek Królewskich, gdzie Dawid zaprzyjaźnił się z pewną wiewiórką. Wyjazd był niezwykle udany, obfity w atrakcje. Szkoda, że tylko dwudniowy. Uczniowie przekonali się, że warto programować, nie tylko dla satysfakcji, ale również ze względu na niezwykłą nagrodę, jaką był sponsorowany niemal w całości przez Samsunga wyjazd do Warszawy i spędzenie tam dwóch bardzo przyjemnych dni. Organizatorem wyjazdu była Anna Wagner, a drugim opiekunem Ewa Ryska. Projekt "Mistrzowie kodowania" prowadziły w szkole Anna Wagner i Iwona Napierała. Chętnych do uczestnictwa zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na następną edycję.
AW
-
FOTO (wkrótce)

czwartek, 12 czerwca 2014

Omnibusy :)

Spotkanie dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów


Dzisiaj odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci, które 1 września rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Spotkanie miało za zadanie zaprezentować rodzicom: nauczycieli, którzy będą uczyć w klasach pierwszych oraz bazę lokalową a także udzielić wyjaśnień na ewentualne wątpliwości. Zaprezentowany został również dziennik elektroniczny. Zainteresowanie ze strony rodziców należy uznać za dość duże, tzn. frekwencja dopisała.

Rowerem po gminie Wapno - wycieczka kl. V SP
Klasa piąta w środę 11 czerwca wyruszyła na wycieczkę rowerową. Trasa była krótka i łatwa, przebiegała przez Rusiec, Graboszewo, Aleksandrowo i Srebrną Górę. Po takim „wysiłku” każdy zasłużył na odpoczynek, przy  wspólnym grillu na placu zabaw obok byłej szkoły w Srebrnej Górze. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy pomogli przygotować poczęstunek, zorganizowały picie, węgiel itp. oraz sprawowali opiekę: B. Markiewicz, E. Skoczylas, A. Sikorska, A. Wojtych, I. Goździk i D. Gurda. Oczywiście nie zabrakło również nauczycieli w składzie E. Ryska, A. Wagner, N. Baliniak.
-

piątek, 6 czerwca 2014

Nadchodzi kolejny konkurs

Głosowanie miało się rozpocząć 9-go czerwca ale wczoraj na stronie organizatora opublikowano aktualizację, z której wynika że głosowanie rozpocznie się 11-go czerwca. Prawdopodobnie wpłynęło dużo prac i organizatorzy mają kłopot, aby wszystkie umieścić na czas na serwerach. Z naszej szkoły wysłane były na pewno dwie prace (o tych wiem). Jedna była przygotowana przez uczniów klasy 3A pod opieką p. Anny Wagner a druga przez uczniów 3B i 2A pod opieką p. Jacka Hai. Zwycięży praca, która zdobędzie najwięcej lajków. Nagrodą dla szkoły będzie projektor. Ponieważ projektor jest potrzebny szkole a nie wiadomo, który z wapieńskich filmów będzie lepszy, dlatego proponuję lajkować oba filmy. O bezpośrednim zwycięstwie zadecydują wtedy "obiektywni" zewnętrzni internauci :) Postaramy się opublikować odpowiednie linki zaraz po ukazaniu się informacji na stronie organizatorów.
JH
-
Niestety nie można wcześniej opublikować filmików (zabrania tego regulamin).

środa, 4 czerwca 2014

Wyniki konkursu „Palić nie palić oto jest pytanie”Konkurs „Palić nie palić oto jest pytanie” był organizowany przez Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu i adresowany był tylko dla uczniów klas V. W konkursie oceniano 18 prac. W etapie powiatowym I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Małgorzata Rakowicz i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, gdzie uzyskała wyróżnienie. W czwartek 29 maja uczestniczyła w rozdaniu nagród etapu wojewódzkiego w Poznaniu, a 3 czerwca w podsumowaniu etapu powiatowego w Wągrowcu. 

Apel z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów

Na 5 lekcji odbył się okolicznościowy apel przygotowany przez p. Macieja Ryskę i uczniów kl. 1A poświęcony 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów.

niedziela, 1 czerwca 2014

Dzień Dziecka - relacjaDZIEŃ DZIECKA WAPNO 2014
                 Zespół Szkół w Wapnie, wraz z Radą Rodziców i Szkolnym Klubem Wolontariusza zorganizował w niedzielne popołudnie 1 czerwca br. Festyn z okazji Dnia Dziecka. Mimo swego święta to właśnie dzieci były głównymi „aktorami” tej imprezy. Była to też okazja do zaprezentowania dorobku i osiągnięć artystycznych uczniów Zespołu Szkół. Na początek uczniowie zaprezentowali przedstawienie teatralne II części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Sztukę przygotowali uczniowie klasy IB Gimnazjum, a całość wyreżyserowała pani Maria Szulczewska. Przedstawienie wywołało zachwyt publiczności, której wyrazicielem był między innymi Wójt Gminy Wapno pan Andrzej Bąk. Z kolei uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej przedstawili swe zdolności taneczne, a w przerwach pokazów wspierał ich szkolny zespół wokalny. Była również możliwość zapoznania się z pracami artystycznym naszych uczniów, a nawet niektóre z wyrobów można było zakupić do domowych kolekcji.
Piękna pogoda przyczyniła się również do tego, że  goście licznie skorzystali z okazji odwiedzenia Szkoły. A może przyczyniła się do tego szkolna stołówka, która za drobną opłatą oferowała dania regionalne: kluchy z kapustą i grochówkę. Nie były to zresztą jedyne smakołyki oferowane „ku pokrzepieniu ciała”. „Kawiarenka pod Chmurką” oferowała kawę i inne napoje oraz ciasta domowych wypieków i cieszące się dużym powodzeniem gofry. Dla bardziej głodnych był również chleb ze smalcem i ogórkiem oraz kiełbaska z grilla. 
Poza osiągnięciami artystycznymi uczniowie mogli zaprezentować się również ze strony sportowej. Wprawdzie nie pobito rekordu szkoły w skakaniu na skakance kręceniu kołem, ale było blisko. W finałowym meczy siatkówki uczniowie klas III Gimnazjum nie dali szans swym młodszym kolegom. W mini turnieju sołectw zwyciężył duet Renata Żarnowska i Mateusz Ciszewski, reprezentujący sołectwo Wapno-Północ. Nie zabrakło również chętnych do akcji „bij mistrza”. Można było zmierzyć swe siły w tenisie stołowym z Leszkiem Baczyńskim, lub w szachach z Jackiem Hają. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszyła się przejażdżka na kucyku lub koniu ze stadniny państwa Jachów.
Zaprezentowali się również nauczyciele Zespołu. Panie Monika Stachowiak i Ilona Godawa przedstawiły kilka doświadczeń i eksperymentów z fizyki i chemii. Natomiast Jacek Haja zaprezentował nowe możliwości prowadzenia lekcji przy użyciu między innymi tablicy interaktywnej. Zresztą w organizację Festynu włączyli się aktywnie wszyscy nauczyciele, a dodatkowo każdego wspierali rodzice z Rady Rodziców. Swe umiejętności ratownicze zaprezentowali również strażacy z OSP. Choć część publiczności nie mogła odżałować pociętego „eskorta”, to właśnie na nim strażacy pokazali, jak można dotrzeć do osoby uwięzionej w samochodzie.
Nie zabrakło również emocji podczas licytacji piłki nożnej „Kolejorza” z podpisami zawodników Lecha, którą ufundował Karol Linetty, oraz podczas losowania nagród czyli roweru i modeli maszyn rolniczych. Zwycięzcom gratuluję.
W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i osobom, które aktywnie włączyły się w organizację Festynu, a których nie sposób wszystkich wymienić. Dochód z jego organizacji przeznaczony jest na stworzenie w Zespole Szkół w Wapnie drugiej pracowni komputerowej. Wierzę, że dzięki Waszemu zaangażowaniu już we wrześniu NASZE  dzieci będą mogły uczyć się w nowej pracowni. Jeszcze raz wszystkim      
D Z I Ę K U J Ę
    Dyrektor Janusz Bilski.

FOTO Cz.1 (MR)
FOTO Cz.2 (MR)

-
W Dniu Dziecka odbył się konkurs skoków na skakance "SKOCZEK 2014" Dotychczasowy rekord szkoły 3892 podskoki nie został również i w tym roku "pobity". Nadal należy do Dawida Sikorskiego. W poszczególnych kategoriach wiekowych wyniki były następujące:
Kat. I-III sp

 1.  miejsce - Maja Tonn
 2.  miejsce - Kimbali Ajwang
 3.  miejsce - Jagoda Zbrzeźna.
Kat. IV- VI sp

 1.  miejsce Kinga Jaruzal
 2.  miejsce Izabela Piela
 3.  miejsce Joanna Frost
Kat. I-III Gim.

 1.  miejsce Martyna Rybarczyk
 2.  miejsce - Julia Kolińska
 3.  miejsce - Jowita Szejner

Kat. "seniorzy"
 1.  miejsce - Karolina Zygmunt
 2.  miejsce - Agnieszka Wojtych


Dziękuję za wspólną zabawę i zapraszam za rok.
DR
-
Wyniki konkursu hula-hop

W kategorii klas I-III
I miejsce- Sandra Nowakowska
II miejsce- Olimpia Wiertel
III miejsce-Laura Maroszek

W kategorii kl IV-VI
I miejsce Manuela Kasprzak
II miejsce Zuzanna Skoczylas
III miejsce- Martyna Sokołowska

W kategorii gimnazjum
I miejsce-Wiktoria Wlazło
II miejsce-Wiktoria Grabowska
III miejsce- Klaudia Bednarek

W kategorii seniorzy: I miejsce- Iwona Ratajczak

                Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Atmosfera była bardzo swobodna i radosna, co świadczy o trafności i sposobie przeprowadzonego konkursu. Zwycięzcom gratulujemy!

M.M
-