czwartek, 21 maja 2020

Zwrot książek

Zwrot książek (NIE PODRĘCZNIKÓW)  
do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w godzinach pracy szkoły 7.00-15.00.
Od 25.05.20 r. do 29.05.20 r. książki oddają tylko uczniowie klas ósmych.
Od 1.06.20 r. do 19.06.20 r. książki oddają pozostali uczniowie.
Książki należy zapakować w reklamówkę i opisać na zewnątrz: 
 imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.
Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce.
Reklamówkę pozostawiamy na holu głównym przy hali sportowej 
(reklamówkę z książkami należy włożyć do pudła z napisem ZWROT KSIĄŻEK).
Proszę o usunięcie wszelkich „zakładek” i karteczek samoprzylepnych oraz zwrócenie uwagi na czystość i estetykę zwracanej książki.
Po upływie kwarantanny (3 dni) nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek.
W sytuacji zniszczenia lub zagubienia książki rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń udostępniam adres email biblioteki: bibliotekazswapno@gmail.com
HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz