czwartek, 7 maja 2020

Konkurs Recytatorski

1. Organizator:
biblioteka szkolna SP Wapno
2. Cele konkursu:
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
• upowszechnianie kultury żywego słowa,
• prezentacja własnych umiejętności,
• wzbogacanie słownictwa,
• popularyzacja literatury pięknej,
• uczenie rywalizacji w domowej atmosferze.
3. Warunki zgłoszenia:
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 18 maja 2020 roku, na adres mailowy bibliotekazswapno@gmail.com przesłać nagranie, na którym recytujesz wybrany przez siebie wiersz (tematyka dowolna).
4. Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa:
*W konkursie może wziąć udział każdy uczeń SP Wapno.
*Nagranie należy przesłać do 18 maja 2020 roku.
*Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły 21 maja 2020 r.
*Nagrania uczestników nie będą publikowane. Ich treść pozostaje do wglądu komisji konkursowej.
5. Kryterium oceny:
• indywidualne i oryginalne spojrzenie na twórczość poetycką poprzez własną osobowość,
• technika i artyzm wypowiedzi,
• ogólny wyraz artystyczny.
6. Nagrody i wyróżnienia:
Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody rzeczowe.
Kontakt:
bibliotekazswapno@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz