środa, 20 maja 2020

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Minister Edukacji Narodowej doprecyzował wytyczne związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020. Egzamin odbędzie się 16, 17 i 18 czerwca. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, obowiązującymi podczas egzaminu. Do zapoznania się jest również regulamin konsultacji i zajęć rewalidacyjnych, w których mogą uczestniczyć uczniowie od 25 maja 2020r. W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z wychowawcą klasy
lub bezpośrednio ze mną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie
Anna Wagner

 ____
 https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
Aneks nr 1 do wewnętrznej procedury bezpieczeństwa;
Regulamin konsultacji indywidualnych;
Wewnętrzna procedura E8.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz