poniedziałek, 18 maja 2020

KomunikatSzanowni Rodzice,

zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zmienionym Rozporządzeniem w sprawie ograniczonego funkcjonowania szkół w okresie pandemii koronawirusa informuję, że ograniczenie funkcjonowania szkoły oraz nauka zdalna zostają przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Od 25 maja do szkoły mogą wrócić na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej, których rodzice nie mogą im zapewnić opieki w domu. Dla dzieci wymagających opieki między 7:00 a 8:00 rano oraz między 12:30 a 15:00 będzie możliwość skorzystania ze świetlicy. Również od 25 maja w szkole mogą się odbywać zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje indywidualne i w małych grupach dla uczniów klas VIII, przede wszystkim z przedmiotów, które są na egzaminie ósmoklasisty. Od 1 czerwca takie konsultacje będą dostępne również dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów. Harmonogram pobytu dzieci w szkole zostanie ustalony po określeniu, jaka liczba dzieci zadeklaruje potrzebę takich konsultacji. Proszę w tym celu kontaktować się z nauczycielami przedmiotów. Dodam tylko, że nadal istnieje możliwość konsultacji on-line. Wszyscy rodzice, którzy zdecydują się na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne lub konsultacje są zobowiązani do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia oraz wypełnić oświadczenie.Wszystkie dokumenty są do pobrania ze strony szkolnej.

Regulacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane wkrótce.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie
Anna Wagner
 ________
Wytyczne  GIS MZ i MEN ;
Wewnętrzna procedura ;
Oświadczenie rodziców ;
Rewalidacja w szkole ;
Konsultacje w szkole .


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz