wtorek, 30 kwietnia 2019

Szkolenia „Ja w Internecie” dobiegły końca


Od września 2018r. do kwietnia 2019r. Gmina Wapno za pośrednictwem partnera Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wapnie realizowała projekt dla mieszkańców Gminy Wapno pt. „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. W ramach grantu przyznano naszej Gminie dotację w wysokości 60.480,00 zł. Projekt ten polegał na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dot. korzystania z internetu ,w różnej tematyce, dla różnych grup wiekowych. Dodatkowo w ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy o wartości ok. 24.000,00 zł, który po zakończeniu realizacji projektu zostanie na stałe przekazany do użytku uczniów w szkole. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W Projekcie wzięło udział 108 mieszkańców Gminy Wapno. Szkolenia odbywały się w 9 grupach. Uczestnicy zostali przeszkoleni w blokach szkoleniowych pt.: „Mój biznes w sieci” , „Kultura w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Moje finanse i transakcje w sieci” , „ Rolnik w sieci”, „Rodzic w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom w szczególności podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie, członkom Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wapnie, członkom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno oraz wszystkim rodzicom za aktywny udział w Projekcie. Dnia 9 kwietnia 2019r. odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu w restauracji Stacja w Wapnie. Podczas uroczystości wszystkim uczestnikom wręczono zaświadczenia potwierdzające udział w Projekcie oraz pamiątkowe gadżety. Jesteśmy przekonani , że projekt przyczynił się do zwiększenia kompetencji mieszkańców w zakresie korzystania z internetu oraz podstawowych zasad poruszania się w sieci.
P. Rochowiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz