niedziela, 7 kwietnia 2019

Projekt eTwinning w SP w Wapnie


SP w Wapnie dołączyła do eTwinningu czyli społeczności szkół w Europie. etwinning to platforma współpracy nauczycieli z krajów europejskich, które komunikują się, współpracują, wspólnie realizują projekty, dzielą się doświadczeniami i są częścią społeczności edukacyjnej w Europie. W projekcie pt. „Let's be friends” biorą udział dwie szkoły z Polski i współpracujące z nimi szkoły podstawowe ze Słowenii i Hiszpanii. Udział w eTwinningu polega na kontakcie – korespondencji w języku angielskim uczniów z naszej szkoły z uczniami z innych państw. Pierwszy etap uczniowie klas czwartych (w osobie: Bartosz Rakowicz, Katarzyna Rabinek, Fabian Raczkowski, Dominika Cieślińska, Laura Pawłowska, Łucja Rozmarynowska, Nina Sierszchulska, Mateusz Grabowski, Gabriel Zimny, Zuzanna Ucińska) mają już za sobą. Było to napisanie w j.angielskim tradycyjnego listu o sobie do uczniów ze szkoły partnerskiej w Słowenii. Niedawno otrzymaliśmy także listy od Słoweńców - ich odpakowanie i odczytywanie wzbudziło ogromne emocja, a niekiedy zachwyt wśród dzieci. Czwartoklasiści bez trudu zrozumieli zawartą w nich treść. Kolejny etap to prezentacja multimedialna - także w j. angielskim, nt miejsca swojego zamieszkania, następnie list o swojej szkole, oraz e-mail o wakacyjnych planach. Celem projektu jest rozwój ogólnych kompetencji językowych oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, podnoszenie motywacji uczniów do rozwoju umiejętności pisania i czytania w języku obcym, zwiększenie ciekawości uczniów, otwartości i tolerancji oraz zawieranie nowych znajomości.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Let's be friends” - „Bądźmy przyjaciółmi” jest anglistka Anna Markiewicz-Kluczyńska.

A.M-K 
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz