piątek, 26 kwietnia 2019

KOMUNIKAT 26.04.2019

Wapno, 26.04.2019r.

K O M U N I K A T

W związku z zawieszeniem strajku przez organizacje związków zawodowych nauczycieli informuję, że zajęcia dydaktyczne od dnia 29 kwietnia 2019r. będą realizowane zgodnie z planem zajęć. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem. Przypominamy, że dzień 2 maja 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Wapnie.

Dyrekcja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz