poniedziałek, 15 czerwca 2020

Zwrot PODRĘCZNIKÓW

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w godzinach pracy szkoły 7.00-15.00.
HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW:
19.06.20 r. klasy: 8a i 8 b
22.06.20 r. klasy: 1, 2a, 2b, 4
23.06.20 r. klasy: 5a, 5b, 6a
24.06.20 r. klasy: 6b, 7a, 7b
25.06.20 r. klasa 3
Podręczniki należy zapakować w reklamówkę i opisać na zewnątrz:
imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.
Proszę o usunięcie foliowych okładek, notatek zapisanych ołówkiem, wszelkich „zakładek” i karteczek samoprzylepnych oraz zwrócenie uwagi na czystość i estetykę zwracanej książki.
Po upływie kwarantanny (3 dni) nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników i książek.
W sytuacji stwierdzenia zniszczenia/zagubienia podręcznika rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zwrotu kosztu zakupu podręcznika, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń udostępniam adres email biblioteki: bibliotekazswapno@gmail.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza