poniedziałek, 15 czerwca 2020

Zwrot książek (NIE PODRĘCZNIKÓW)

Zwrot książek (NIE PODRĘCZNIKÓW)
1.06.20 r. - 19.06.20 r.
(7.00-15.00)
Książki należy zapakować w reklamówkę i opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.
Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce.
Reklamówkę pozostawiamy na holu głównym przy hali sportowej (reklamówkę z książkami należy włożyć do pudła z napisem ZWROT KSIĄŻEK).
Proszę o usunięcie wszelkich „zakładek” i karteczek samoprzylepnych oraz zwrócenie uwagi na czystość i estetykę zwracanej książki.
Po upływie kwarantanny (3 dni) nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek.
W sytuacji zniszczenia lub zagubienia książki rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń udostępniam adres email biblioteki: bibliotekazswapno@gmail.com


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza