czwartek, 26 grudnia 2019

PAMIĘTAJ - 27 grudnia - GLORIA VICTORIBUS

PAMIĘTAJ - 27 grudnia - GLORIA VICTORIBUS - WYWIEŚ FLAGĘ
101. rocznica wybuchu POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

101 lat temu w Poznaniu wybuchły walki, które zapoczątkowały Powstanie Wielkopolskie. W niecałe dwa miesiące powstańcy oswobodzili prawie całą Wielkopolskę. Powstanie Wielkopolskie to jedno z wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicznych zakończonych pełnym zwycięstwem powstań w dziejach Polski. Wielkopolanie zbrojnym czynem wywalczyli sobie wolność i przynależność do państwa polskiego. Wielkopolanie - nasi przodkowie. Warto pamiętać o nich, o ich walce, poświęceniu. I warto okazać wdzięczność. Walczyli dla siebie i dla następnych pokoleń - dla nas.

Krótka chronologia wydarzeń:
- obrady Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu i utworzenie Naczelnej Rady Ludowej, jako organu polskiej władzy w Wielkopolsce (XII 1918 r.),
- przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, powitanie na dworcu kolejowym – 26 XII 1918 r.,
- uroczystości na cześć I. J. Paderewskiego (27 XII),
- antypolska manifestacja Niemców (27 XII),
- wybuch walk niedaleko hotelu Bazar – początek powstania 27 XII 1918 r.,
- opanowanie Poznania przez powstańców (do końca grudnia 1918 r.),
- walki w Wielkopolsce (koniec grudnia 1918 r.),
- wyzwolenie prawie całej Wielkopolski (do końca stycznia 1919 r.),
- podpisanie rozejmu w Trewirze (w Niemczech) – formalny koniec walk – 26 II 1919 r.,
+ traktat wersalski przyznający Wielkopolskę państwu polskiemu (28 VI 1919 r.).

POKAŻ, ŻE PAMIĘTASZ – WYWIEŚ FLAGĘ

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza