środa, 26 grudnia 2018

CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
100. rocznica wybuchu POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

100 lat temu w Poznaniu wybuchły walki, które przerodziły się w Powstanie Wielkopolskie. W niespełna dwa miesiące powstańcy oswobodzili całą Wielkopolskę, a rozejm w Trewirze uchronił ich przed niemiecką kontrofensywą. Powstanie Wielkopolskie jest jednym wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody wybuchu Powstania to także część obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicznych zakończonych pełnym zwycięstwem powstań w dziejach Polski (sukcesem - choć może nie tak znacznym- zakończyły się także: powstanie wielkopolskie z 1806 r., powstanie sejneńskie z 1919 r. oraz II powstanie śląskie z 1920 r.). Wielkopolanie zbrojnym czynem wywalczyli sobie wolność i przynależność do państwa polskiego. Wielkopolanie - nasi przodkowie. Warto pamiętać o nich, o ich walce, poświęceniu. I warto okazać wdzięczność. Walczyli dla siebie i dla następnych pokoleń - dla nas.

Krótka chronologia wydarzeń:
- obrady Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu i utworzenie Naczelnej Rady Ludowej, jako organu polskiej władzy w Wielkopolsce (XII 1918 r.),
- przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, powitanie na dworcu kolejowym – 26 XII 1918 r.,
- uroczystości na cześć I. J. Paderewskiego (27 XII),
- antypolska manifestacja Niemców (27 XII),
- wybuch walk niedaleko hotelu Bazar – początek powstania 27 XII 1918 r.,
- opanowanie Poznania przez powstańców (do końca grudnia 1918 r.),
- walki w Wielkopolsce (koniec grudnia 1918 r.),
- wyzwolenie prawie całej Wielkopolski (do końca stycznia 1919 r.),
- podpisanie rozejmu w Trewirze (w Niemczech) – formalny koniec walk – 26 II 1919 r.,
+ traktat wersalski przyznający Wielkopolskę państwu polskiemu (28 VI 1919 r.).


PAMIĘTAJ - 27 grudnia - GLORIA VICTORIBUS - WYWIEŚ FLAGĘ


Więcej na temat Powstania:
http://www.poznan.pl/stulecie/powstanie/start.html
https://27grudnia.pl/

UWAGA!
27 grudnia (czwartek) o godz. 16.40 na minutę zatrzymają się wszystkie poznańskie autobusy i tramwaje. Pasażerowie usłyszą komunikat:
100 lat temu padły pierwsze strzały zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Dzięki patriotycznej postawie Wielkopolan kolebka polskiego państwa odzyskała niepodległość. Tą symboliczną chwilą nawiązujemy do obchodów pierwszych rocznic, kiedy to o godzinie 16.40 w całym mieście zatrzymywał się ruch. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!.
O tej samej porze zawyją też syreny w mieście i rozdzwonią się dzwony w kościołach archidiecezji. Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich rozpoczną się oficjalne uroczystości rocznicowe z udziałem przedstawicieli władz państwa, regionu i miasta.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz