niedziela, 4 marca 2018

Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „The Voice of English”

Konkurs Piosenki Angielskiej odbędzie się 21 marca 2018 roku w SP w Wapnie
I. Cele konkursu:
- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
- promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
- promocja nowych talentów,
- utrwalenie i wzbogacenie leksyki oraz praca nad poprawną wymową,
- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
- przezwyciężenie tremy i stresu, praktykowanie umiejętności zachowania się na scenie

II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych kl.1-3 SP, kl.4-6 SP, kl.7 i 2-3 gim.
2. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 16 marca 2018 roku swojemu nauczycielowi języka angielskiego (podają autora i tytuł piosenki).
3. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim.
4. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD (bez słów, tzw. półplayback).
5. Płytę z podkładem muzycznym należy dostarczyć swojemu nauczycielowi języka angielskiego lub muzyki do dnia 19 marca 2018 roku.
6. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki.
7. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika
8. UWAGA! Piosenki nie mogą zawierać wulgaryzmów ani niecenzuralnych treści.

III. Ocena i nagrody:

1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się : pani wicedyrektor, nauczycielki muzyki i nauczycielki języka angielskiego.
2. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
Językowe: - słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście,
- wymowa,
-poprawność gramatyczna
Muzyczne:
- dobór repertuaru
- rozumienie treści utworu
- interpretacja utworu
- indywidualność artystyczna
- choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny a także zaangażowanie klasy
bądź grupy jako uzupełnienie do występu wokalisty)
- charakteryzacja (dodatkowe punkty w ocenie)
- dykcja
- ogólny wyraz estetyczno-artystyczny
3. Decyzje Jury są ostateczne.
4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 16 marca 2018 roku oraz dostarczenie podkładu muzycznego na płycie CD do dnia 19 marca 2018 roku.
2. Osoby odpowiedzialne za organizację: p. Anna Markiewicz-Kluczyńska, p. Agnieszka Rajewska
3. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz