piątek, 1 kwietnia 2011

SZKOLNY KONKURS O WIELKIEJ BRYTANII


Dnia 1 kwietnia – i nie jest to żart prima aprilisowy, odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii przeprowadzony przez nauczyciela j. angielskiego. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas III-VI SP. Pięcioro z nich z najwyższą liczbą punktów, zdecydowanie wyższą od pozostałych uczestników testu, uplasowało się na następujących miejscach:
I- Jan Siemianowski z kl. V b
II- Weronika Marglarczyk z kl.Vb
III-Pamela Szejner z kl.IV b
Natomiast Wiktoria Grabowska z kl. IV b i Emilia Baczyńska z kl. V b otrzymały wyróżnienia. Przyznać trzeba, że wiedza laureatów była bardzo wyrównana, a o zajętym miejscu zdecydowały dosłownie pojedyncze punkty. Test składał się z 35 pytań. Pytania miały formę: otwartą, wielokrotnego wybory, przyporządkowania itp. Za każdą poprawną odpowiedź można było otrzymć odpowiednio 1,2 lub 3 pkt. w zależności od stopnia trudności pytania. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu kultury, tradycji, historii i geografii Wielkiej Brytanii.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na najbliższym apelu.
A.M-K

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz