poniedziałek, 19 listopada 2018

Konkurs

K O N K U R S
NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ I STROIK BOŻONARODZENIOWY
Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy SP w Wapnie
Konkurs na ozdobę świąteczną kierowany jest do uczniów indywidualnych. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie wykonują samodzielnie jedną ozdobę . Ozdoby mogą być
wykonane z dowolnych materiałów i w dowolnej technice oraz mogą mieć
dowolną wielkość. Zachęcamy do użycia materiałów naturalnych tj. drewno, słoma, pióra, suszone owoce itp. Wszystkie prace należy opatrzy
czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa, konkurs RR).
UCZESTNICY KONKURSU, GRUPY WIEKOWE:
  • UCZNIOWIE KLAS I-III SP
  • UCZNIOWIE KLAS IV-VI SP
  • UCZNIOWIE KLAS VII-VIII i GIMNAZJUM
Konkurs na stroik bożonarodzeniowy kierowany jest do klas. Klasy chętne do udziału w konkursie, przygotowują jeden stroik. Forma, wykonanie i wielkość dowolna. Stroik należy opatrzy
metryczką (klasa).
UCZESTNICY KONKURSU, GRUPY WIEKOWE:
  • UCZNIOWIE KLAS I-IV SP
  • UCZNIOWIE KLAS V-VIII i GIMNAZJUM
Nagrody. Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu na ozdobę świąteczną dyplomy i  nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach. W konkursie na stroik bożonarodzeniowy dla klas, organizatorzy nagrodzą klasę za I miejsce w każdej kategorii.
Kryteria oceny prac indywidualnych i klasowych: pomysłowość, estetyka wykonania, wkład twórczy, nawiązanie do tradycji  Świąt Bożego Narodzenia
Termin i miejsce składania prac: ozdoby świąteczne do dnia 7 grudnia 2018, a stroiki do 10 grudnia 2018. Prace prosimy dostarczy
do biblioteki (p. Kinga Modzelewska-Łasut).
Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród nastąpi podczas szkolnej Wigilii dnia 21 grudnia 2018.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a następnie przekazane na KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY, który 12 grudnia 2018 odbędzie się w szkole. Zebrane środki zasilą konto Rady Rodziców. Uczestnicy przynosząc  prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na przekazanie prac na kiermasz. ZAPRASZAMY!!!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz