sobota, 23 października 2010

„Młodzi wiedzą o funduszach”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu już po raz drugi organizuje konkurs pt. "Młodzi wiedzą o funduszach", adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronat nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.
W tym roku uczniowie klas II naszego gimnazjum biorą udział w tym konkursie. Pierwszym etapem są 2 lekcje europejskie prowadzone przez konsultantki Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Lekcje odbyły się 22 października 2010 r. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak wypełnić uproszczony wniosek o dofinansowanie, czym są Fundusze Europejskie i jakie są źródła ich pozyskiwania. Przygotowywali podczas spotkania wnioski, które opisują co uczniowie chcieliby zmienić w naszej najbliższej okolicy, dzięki wsparciu ze środków unijnych. Pomysły obejmowały np. budowę bądź modernizację drogi, inwestycje związane z edukacją, sportem, ochroną środowiska, rozwojem przedsiębiorstwa lub ośrodka zdrowia.
Kolejnym etapem jest napisany przez uczniów wniosek (w grupach lub indywidualnie) wraz z jego wizualizacją przesłać do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich maksymalnie trzy tygodnie po przeprowadzonej lekcji europejskiej.
Spośród nadesłanych przez uczniów wniosków Komisja oceniająca wybierze 3 zwycięskie. Na najlepszych czekają nagrody:)
zobacz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz