niedziela, 7 grudnia 2014

Poznajemy różne zawody


„Wybierz sobie zawód, który lubisz,
a całe życie nie będziesz musiał pracować”
Konfucjusz


CELE EDUKACYJNE  PROJEKTU:
 • ułatwienie uczniom dokonania właściwego wyboru zawodu,
 • kształtowanie właściwej postawy do pracy w wybranym zawodzie,
 • ułatwienie uczniom i ich rodzicom rozpoznania zdolności dziecka i zainteresowań ukierunkowanych na umiejętności zawodowe,
 •  przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji edukacyjnej i zawodowej,
 • ·nabywanie wiedzy o zawodach poprzez włączanie absolwentów do działań informacyjnych na temat wykonywanej przez nich pracy/zawodu,
 • wzbudzanie refleksji i pobudzanie zainteresowania własną przyszłością,
 • nabycie umiejętności organizatorskich,
 • tworzenie szansy wykazania się swoją pomysłowością i inteligencją,
 • kształtowanie samodzielności w zdobywaniu informacji oraz wykorzystanie ich w przyszłości podczas planowania kariery zawodowej,
 • kształtowanie samodzielności planowania własnych działań,
 • umiejętność pracy zespołowej, komunikowania się i wspólnego działania
 • korzystanie z pomocy instytucji zewnętrznych, współpraca na poziomie lokalnym bądź regionalnym
Uczestnicy projektu: uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV a i IV b)
Opiekunowie projektu: Iwona Ratajczak, Radosław Piechowiak
Czas trwania projektu: 2013 – 2015 r.

Coraz trudniej jest w dzisiejszych czasach właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy. Z pewnością nie wystarczy do tego sama edukacja, czyli zdobycie tylko wiedzy i umiejętności ogólnych. Uczniowie, mimo że są świetnie wykształceni, często nie wiedzą prawie nic temat tego, jak przełożyć swoje zdolności na wybór odpowiedniego zawodu i znalezienie dobrej pracy. Wielu z nich traci życiowe szanse przez nietrafne decyzje.
  Wybór zawodu to nie kwestia jednorazowej akcji informacyjnej, lecz lata intensywnej pracy. W myśl tej zasady uczniowie szkoły podstawowej biorą udział w projekcie, który ma im ułatwić wybór.
Pierwsze spotkanie z przedstawicielem zawodu miało miejsce w 2013 roku. Wtedy, uczniowie klasy IV a i IV b, dzięki szkolnemu pedagogowi, Jolancie Kwiatkowskiej, mieli okazję spotkać się z radcą prasowym ambasady RP Piotrem Nowakiem, który opowiedział o tajnikach swojego zawodu, jednocześnie zachęcając do nauki języków obcych.
Kolejne spotkania miały już bardziej ukierunkowany charakter. Uczniowie bowiem spotykają się z byłymi absolwentami, którzy zachęcają ich do wybierania określonych zawodów. Opowiadają o walorach i trudnościach, o sukcesach i porażkach, czyli prezentują dobre i złe strony określonych profesji. Obecność absolwentów w naszej szkole ma też inne zadanie. Dzięki temu jest możliwość śledzenia kariery i promowania naszych byłych uczniów.

„To nie karabin czyni nas żołnierzami...lecz odwaga,
by stawić czoło przeciwnościom losu, nie tracąc człowieczeństwa”.

Pierwsze spotkanie z byłym absolwentem odbyło się w roku szkolnym 2012/2013. Uczniowie spotkali się z Piotrem Baliniakiem, zawodowym wojskowym. Przedstawił on, kto, w myśl nowych przepisów, może zostać żołnierzem. Uświadomił dzieciom, że oferta armii jest obecnie szeroka i stwarza kandydatom możliwość wstąpienia do różnych korpusów, zgodnie z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami.
Obecność żołnierza i jego interesująca opowieść pokazały, że zawodowa służba wojskowa to życie ciekawe i pełne wrażeń. To również okazja do zdobycia bogatych doświadczeń. 
W bieżącym roku szkolnym klasy V a i V b wzięły udział w kolejnym spotkaniu, tym razem z pocztowcem, Bernadetą Klimek, które miało miejsce na terenie Poczty Polskiej w Wapnie, co stanowiło dla dzieci dodatkową atrakcję. W Urzędzie Pocztowym uczniowie mieli okazję poznać historię poczty w swojej miejscowości, zwiedzić budynek oraz poobserwować wcale niełatwą pracę pocztowca. (zdjęcia)
Iwona Ratajczak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz