poniedziałek, 7 lipca 2014

Wstępne podsumowanie pierwszej edycji CDEW

Wraz z końcem roku szkolnego dobiegła końca pierwsza edycja projektu "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkoplan” (CDEW). W ramach tego projektu ponad 9000 uczniów z 226 wielkopolskich szkół podstawowych tworzy zbiór multimedialnych wpisów, poświęconych wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej gminy województwa wielkopolskiego. Głównym celem projektu jest wdrożenie w wybranych szkołach podstawowych województwa programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt ma trwać dwa lata. Podczas każdej edycji 20 uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (w 4 pięcioosobowych zespołach) zajmuje się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych postaci danej gminy - zarówno historycznych, jak i żyjących obecnie. Uczniowie tworzą na temat wybranej osoby autorski wpis multimedialny, poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami. Więcej o samym projekcie można przeczytać na http://cdew.pl/ 
W naszej szkole pracowały cztery mikrogrupy (z kl. 5 i 6b), które opracowały biogramy:
  • Ireny Jarockiej,
  • Macieja Łucyka,
  • Ryszarda Sierszulskiego,
  • Zbigniewa Grabowskiego.


Biogramy nie są jeszcze ogólnodostępne, zostały skierowane do recenzji. Dopiero po pozytywnej opinii recenzentów będą mogli je zobaczyć wszyscy internauci.
Przy okazji serdecznie dziękujemy Panu Michałowi Sobolewskiemu (mężowi Ireny Jarockiej), który bardzo pomógł przy biogramie Pani Ireny Jarockiej i na stronie www.IrenaJarocka.pl , z której w głównej mierze czerpaliśmy informacje, umieścił informacje o pracach w naszym projekcie. Dziękujemy również wszystkim innym życzliwym ludziom, którzy pomagali w pracy naszym uczniom.

piątek, 4 lipca 2014

Najlepsi wapieńscy uczniowie w roku szkolnym 2013/2014

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół w Wapnie zostali zaproszeni przez Wójta na specjalne spotkanie w UG. Na zdjęciu od lewej: Sekretarz - Alina Grabowska, Wójt - Andrzej Bąk, Wojciech Hałas, Hubert Ratajczak, Oliwia Nowakowska, Adrian Walaszyński, Klaudia Bednarek, p. Anna Wagner, Małgorzata Rakowicz, Wiktoria Maroszek, Dyrektor - Janusz Bilski.

czwartek, 3 lipca 2014

Najlepsza maturzystka w powiecie wągrowieckim

I LO w Wągrowcu chwali się, że to właśnie do ich liceum uczęszczała najlepsza tegoroczna maturzystka w powiecie wągrowieckim - Joanna Olszewska. Brawo! Ale ... do wągrowieckiej szkoły uczęszczała 3 lata a do naszej, wapieńskiej 9 lat! GRATULUJEMY JOANNO!

Nowa sala komputerowa :)

Już od pierwszego wakacyjnego poniedziałku ruszyły prace przy nowej sali komputerowej. ... Komputerów jeszcze nie ma, co jest zrozumiałe :)

piątek, 27 czerwca 2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014


                Tak. To już koniec roku szkolnego. Dla jednych minął bardzo szybko, dla innych „wlókł” się tygodniami. Jedni i drudzy 27 czerwca 2014 r kończą naukę i rozpoczynają upragnione wakacje. Szczególnie dla 34 absolwentów Gimnazjum będzie to ważny dzień, bowiem kończą edukację w „swojej” szkole, z którą związani byli przez ostatnie 9 lat. Od września rozpoczną naukę w innych szkołach, w innych miejscowościach. Wierzymy, że nasza szkoła  dobrze przygotowała ich do następnego etapu edukacyjnego. 
Już wcześniej bo 17 czerwca kl. VIa SP i Ia Gimnazjum oraz najlepsi uczniowie z innych klas odebrali nagrodę za największe postępy w nauce w okresie od listopada do czerwca br. A nagrodą była wycieczka do Poznania, gdzie uczniowie mieli okazję zwiedzić Inea Stadion poznańskiego LECHA (również od zaplecza), zwiedzić dużą część miasta zza okien zabytkowego tramwaju, oraz (już pieszo) poznańską starówkę. Na koniec „zregenerowali” siły w Mc Donald’s. Wycieczkę ufundowała Rada Rodziców, a dzięki staraniom dyrekcji, darmową przejażdżkę tramwajem ufundował MPK Poznań. 
               Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali świadectwa z wyróżnieniem - uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyżej i bardzo dobrą ocenę z zachowania:
Szkoła Podstawowa 
Kl. IVa – Nikodem Jaruzal  i Paula Kruś 
Kl. IVb – Oliwia Jach i Katarzyna Wróblewska,
Kl. V –  Dawid Wlizło, Natalia Hemmerling, Marta Korbal, Izabela Rajnik,
Kl. VIa – Wiktoria Maroszek, Wanessa Pietrus, Mateusz Nowakowski, Klaudia Broda,
Kl. VIb- Kamil Romaniak, Oliwia Nowakowska, Weronika Żarnowska, Nicole Dziadoszek,
Gimnazjum:
Kl. Ib- Julia Kolińska, Weronika Sokołowska, Wiktoria Grabowska, Bednarek Klaudia,   
           Wiktoria Wlizło, Pamela Szejner,
Kl. IIb – Dominika Lihs,
Kl. IIIa – Hubert Ratajczak, Adrian Walaszyński.
          Przy okazji wyróżnień dla uczniów przyznano również tytuł „Przyjaciel Szkoły”, który przypadł w udziale paniom Annie Grewling i Edycie Gaszyńskiej.
          Wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych, pogodnych i udanych wakacji. Do zobaczenia 1 września.
                                             Bogusława Grzegorska i Janusz Bilski
Zakończenie roku klas IV-VI i Gimnazjum

Głównymi odbiorcami dzisiejszej uroczystości są uczniowie III klas Gimnazjum, czyli najmłodsi absolwenci naszej Szkoły. Dlatego proszę mi wybaczyć, że to głównie do nich będę się zwracał w swoim przemówieniu.
Zastanawiałem się, co mam Wam dziś powiedzieć. Z jednej strony chciało by się przekazać jak najwięcej, ale z drugiej istnieje obawa, że zanudził bym Was „na śmierć”, a tego bym nie chciał. Nie będę przypominał, co działo się w ostatnim roku, bo sami byliście tego świadkami, a właściwie to nawet głównymi aktorami. Tak jak przy okazji większości rozstań chciałbym, abyście zapamiętali to, co się Wam dobrego przydarzyło w naszej Szkole. Z pewnością takie zdarzenia miały miejsce. Z całą pewnością zapamiętacie również swoich nauczycieli. Jednych może milej, drugich mniej ale wierzę, że dołożyli oni wszelkich starań, aby dobrze Was przygotować do następnego etapu edukacji. Ale będzie to również następny etap Waszego życia, do którego również jesteście przygotowani. Będzie już trochę inaczej niż dotychczas. Częściej będziecie musieli podejmować samodzielne decyzje i brać za nie odpowiedzialność. I z całą pewnością nie zawsze będą to decyzje najlepsze. Bo jak mówi przysłowie: uczymy się na błędach. Ale drugie przysłowie mówi: ucz się na cudzych błędach. Dlatego życzę Wam, abyście byli dobrymi obserwatorami. Bo jeżeli będziecie dobrymi obserwatorami, to będziecie również potrafili wyciągać wnioski z błędów, i to najlepiej z cudzych błędów.  Chciałbym abyście zapamiętali jeszcze jedną zasadę: wiedza to nie zawsze to czego się nauczycie. Czasami ważniejsze jest, aby wiedzieć, gdzie tej wiedzy szukać. Dotyczy to również Waszych przyszłych decyzji. Nie każda z nich musi być podjęta natychmiast. Jeżeli to możliwe, skorzystajcie z pomocy najbliższych. Ważne, aby wszystkie te przyszłe decyzje były decyzjami świadomymi.  I może na dziś staczy dobrych rad.  Jeżeli kiedyś znajdziecie się w potrzebie  to pamiętajcie, że w tym miejscu zawsze znajdziecie osobę, która spróbuje Wam pomóc.
I może jeszcze jakaś mądrość na zakończenie. Tym razem nie z Internetu. Jest taka pieśń, skierowana właśnie do młodych ludzi:
Więc żyjmy jak można najpiękniej. Czy wielkie, czy szare są dni. Bo życie to skarb w Waszych rękach. Przez Was ma świat lepszym być”
Więc żyjcie jak można najpiękniej !
Ale póki co – odpoczywajcie. I te słowa kieruję już do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników.  Dziękując wszystkim za trud tego roku, życzę dużo słonecznych i pogodnych dni, bezpiecznego i udanego wypoczynku!


FOTO 1 (JH)
FOTO 2 (MR) << POLECAMY!
FILM 1 (JH)
FILM 2 (JH)

czwartek, 26 czerwca 2014

Zakończenie roku szkolnego klas 1-3

Uczniowie klas młodszych już mają wakacje :)
FOTO (JH)
FOTO (MR)

Wyprawka szkolna 2014


Wyprawka szkolna 2014
Dopłata do wyprawki przysługuje:
- uczniom klasy: II, III, VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (art. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),
- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

Wyprawka szkolna 2014 - wysokość dopłaty
To, na jakie dofinansowanie wyprawki możemy liczyć, zależy od tego, do której klasy chodzi nasze dziecko.
Szkoła podstawowa:
klasa II - dofinansowanie do kwoty 225 zł
klasa III - dofinansowanie do kwoty 225 zł
klasa VI - dofinansowanie do kwoty 325 zł
uczniowie z orzeczeniem klas I-III (z uwagi na niepełnosprawność w stopniu lekkim, słabowidzenie, słabosłyszenie, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem) - dofinansowanie do kwoty 225zł
uczniowie z orzeczeniem klas IV-VI (z uwagi na niepełnosprawność w stopniu lekkim, słabowidzenie, słabosłyszenie, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem) - dofinansowanie do kwoty 325zł

Wyprawka szkolna 2014 - wniosek
Dofinansowanie jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Wnioski składa się do sekretariatu szkolnego.

Do wniosku o dofinansowanie wyprawki należy dołączyć:
- zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Wniosek o dofinansowanie rozpatruje dyrektor szkoły.
Zwrot kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) następuje po przedłożeniu dowodu zakupu:
- faktury VAT,
- rachunku,
- paragonu,
- oświadczenia o zakupie podręczników.
Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".

Ostatni (w tym roku szkolnym) apel

Nie starczyła jedna lekcja, aby rozdać wszystkie nagrody :)
FOTO

środa, 25 czerwca 2014

Dowozy w piątek

Dowozy.doc << pobierz!

OGŁOSZENIE!


OGŁOSZENIE
W sprawie naboru prowadzonego przez Instytut Skutecznej Edukacji.
Dyrekcja Zespołu Szkół informuje,  że nie prowadzi naboru uczniów na kursy skutecznego uczenia się. Przystąpienie do kursu jest indywidualną sprawą każdego rodzica. Jest to cywilno-prawna umowa między rodzicem a Instytutem. Szkoła nie jest stroną w tej sprawie. 
W przypadku zorganizowania kursu szkoła może udostępnić pomieszczenie do odbywania zajęć. 


________________
25.06.2014
Jeszcze raz przypominamy, że ZS w Wapnie nie jest stroną w naborze prowadzonym przez ISE.  
Apelujemy o rozważne podpisywanie umów, które wiążą się z konsekwencjami finansowymi. Jeśli ktoś podpisał umowę, to przypominamy, iż w ciągu 10 dni od podpisania można od umowy odstąpić!

niedziela, 22 czerwca 2014

Pałuki

Uczennice kl. I b zorganizowały wystawę autorską swoich prac pt: "Pałuki moja ojczyzna". Dziewczęta pokazały swoje prace wykonane na zajęciach artystycznych. Autorkami tej wystawy są: Weronika Sokołowska, Pamela Szejner, Julia Kolińska, Wiktoria Grabowska, Wiktoria Wlizło, Klaudia Bednarek, Sikorska Jowita.

M.Maroszek 
_
FOTO (reszta prac)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Oczywiście powyżej jest zrzut ekranowy tylko fragmentu wykazu. Cały wykaz (dla 1-3, 4-6 i gimnazjum) dostępny w formacie .pdf

KONKURS Z J. ANGIELSKIEGO „ALBUM O UK”Na początku czerwca b.r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu z j. angielskiego
pt. „Album o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”.
Na konkurs wpłynęło 16 prac uczniów klas IV-VI, a jury w składzie p. Justyna Szweda-Kalka, Agnieszka Rajewska i  Anna Markiewicz-Kluczyńska miało „trudny orzech do zgryzienia” by wyłonić laureatów. Biorąc pod uwagę ogrom pracy, rzetelność informacji i ciekawostek oraz estetykę wykonania albumu jury postanowiło przyznać aż 3 pierwsze miejsca uczniom kl. V: Marcie Korbal i Dawidowi Wlizło oraz uczennicy kl. VI b Weronice Żarnowskiej. Laureaci zostaną nagrodzeni na najbliższym apelu, a pozostałe osoby otrzymają nagrody pocieszenia.
Organizator konkursu: Anna Markiewicz-Kluczyńska  

Wycieczka rowerowa klasy VIaW poniedziałek 16 czerwca klasa VIa wraz z wychowawcą oraz opiekunami, p. Moniką Stachowiak i p. Magdaleną Maroszek, pojechała na wycieczkę rowerową na trasie Wapno - Stołężyn - Podolin - Srebrna Góra. Już na trasie z Wapna musieliśmy wymieniać jeden rower w związku z awarią, na szczęście później nie było już żadnych problemów. Kierując się w stronę Stołężyna jechaliśmy przez las, gdzie rośnie "drzewo zakochanych". Są na nim wyryte inicjały par, które pod tym drzewem miały randki. Symbolizują one obietnicę dozgonnej miłości. Dziewczyny zastanawiały się, ile z tych związków przetrwało do dziś. W trasie do Podolina mieliśmy przymusowy spacer kamienistą drogą i musieliśmy uważać, aby nie przebić opony. Na miejscu w Srebrnej Górze p. Mariusz Maroszek przygotował dla nas ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski i bułki, a potem graliśmy w siatkówkę, kosza i piłkę nożną. Wycieczka była niezwykle udana, między innymi ze względu na piękną pogodę, która dopisywała przez cały dzień, ale także dlatego, że wszyscy dbali o siebie nawzajem, ostrzegając się przed niebezpieczeństwem na drodze, wspólnie się bawili i zachowywali zgodnie z regulaminem.
AW
-
FOTO (wkrótce)

czwartek, 19 czerwca 2014

Konkurs FOR za nami

Konkursy związane z głosowaniami rządzą się swoimi prawami. Nasze filmy nr 30 i nr 10 zdobyły odpowiednio 12 i 25 miejsce w stawce 47 a po dyskwalifikacji (2) 45 filmów.
Filmy miały pewne ograniczenia - musiały być filmową interpretacją jednego z dziesięciu komiksów.
Musiały być też wykonane w jednym z dwóch formatów.
Jeśli ktoś chce zobaczyć - FILM nr 10 w lepszej jakości :)

środa, 18 czerwca 2014

DZIEŃ SPORTU

FOTO (JH)
FOTO (MR)
FILM (JH)

Wycieczka do Poznania
Po podsumowaniu zaciętej rywalizacji o najlepszy przyrost średniej ocen w ciągu roku szkolnego okazało się, że zwycięzcą w szkole podstawowej została klasa VIa, natomiast w gimnazjum - klasa Ib. W nagrodę uczniowie obu tych klas pojechali na wycieczkę do Poznania, którą ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół w Wapnie. Na wycieczkę pojechało też kilkoro uczniów z innych klas, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Najbardziej interesującym i emocjonującym punktem wyjazdu było zwiedzanie stadionu Kolejorza, czyli Lecha Poznań. Po zakamarkach i trybunach stadionu oprowadzała nas wnuczka Edmunda Białasa, który był znanym piłkarzem Lecha, grał także w reprezentacji Polski, a później był trenerem drużyny z Poznania. Na stadionie jest specjalna trybuna, nazwana jego imieniem. Podczas zwiedzania stadionu chłopcy niecierpliwie wyczekiwali okazji spotkania z piłkarzami. Kilku z nich przewinęło się w korytarzach, ale niestety nikomu nie udało się dostać autografu.Drugim punktem wyjazdu była wycieczka zabytkowym, czterdziestoletnim tramwajem, nazywanym Helmut, po Poznaniu. Przejażdżka zakończyła się w okolicach starówki poznańskiej, na której odbywał się akurat Jarmark Świętojański. O godzinie dwunastej w południe zabrzmiał hejnał z poznańskiego ratusza i z okienka w wieży powitały nas trykające się koziołki. Później wyruszyliśmy w dalszą drogę za naszym przewodnikiem. Przeszliśmy się po kilku ciekawych miejscach, między innymi zwiedzaliśmy poznańską Farę, która przez papieża Benedykta XVI została podniesiona do rangi bazyliki mniejszej. Na Starym Rynku w Poznaniu było też trochę czasu na zakup pamiątek.Na koniec pojechaliśmy do restauracji McDonald's, a potem każdy mógł zrobić sobie jeszcze małe zakupy w centrum handlowym Plaza.Wycieczka była bardzo udana, wszyscy wracali zadowoleni z przeżytych emocji. Ci, którzy pojechali, przekonali się, że warto pracować, uczyć się i zrezygnować z kilku przyjemności dla dobrze napisanego sprawdzianu, czy kartkówki. Była to nagroda za pracę w czasie roku szkolnego. Od września rywalizacja zaczyna się od nowa, więc zachęcamy wszystkich do wzięcia w niej udziału.Organizatorem wyjazdu był Pan dyrektor, Janusz Bilski, a oprócz niego w wyjeździe uczestniczyły wychowawczynie obu zwycięskich klas, panie Anna Wagner i Ilona Godawa oraz pani Ewa Ryska.
-

wtorek, 17 czerwca 2014

Dowozy na Dzień Sportu


--
SP - zajęcia od ok.8:30 do ok. 10:30 kl.4-6 na sali sportowej, kl. 1-3 na sali gimnastycznej, uczniowie przyjeżdżający wcześniej znajdują się pod opieką wychowawców.
GIM - zajęcia od ok. 11:30 do ok. 14:30 na sali sportowej