wtorek, 19 września 2017

Polsko-niemieckie spotkanie młodych szachistów

Od piątku do niedzieli sześcioro uczniów z Wapna brało udział w spotkaniu młodych szachistów. Byli to: Martyna Dalka, Zuzanna Grewling, Mikołaj Grewling, Mateusz Kolasa, Kacper Wojtych i Maksymilian Matuszak. W niedzielę cała grupa zagrała w VII Memoriale Szachowym Ferdynanda Dziedzica - jednym z najsilniejszych i największych turniejów w Polsce, gdzie mieli okazję zobaczyć najlepszych polskich szachistów. Na zdjęciu, centralnie z tyłu: GM Radosław Wojtaszek (Elo 2715), obok GM Kacper Piorun - aktualny Mistrz Polski.
-
Wągrowiec
Trzcianka
Strona Starostwa
-
JH

poniedziałek, 11 września 2017

Przeczytałeś? Namaluj! - KONKURS

Konkurs „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w kategorii:
  • klas I-III, praca indywidualna
  • klas IV-VII, praca indywidualna
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej w formacie A3.
Zgłoszenia prac plastycznych należy dokonać za pomocą formularza on-line. Wypełniony formularz należy wysłać elektronicznie, a następnie wydrukować i przesłać pocztą wraz z pracą konkursową. Na odwrocie pracy należy napisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz informację, do jakiej książki nawiązuje praca.
Uczeń przystępujący do konkursu musi złożyć w szkole oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji „Regulaminu Konkursu czytelniczego” i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu – załącznik nr 1 do regulaminu.
Z każdej szkoły podstawowej mogą być nadesłane dwie prace plastyczne przedstawiające scenę z literatury (z dowolnych kategorii).
Prace plastyczne należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2017 roku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem Konkurs czytelniczy. Liczy się data stempla pocztowego.
Wszelkie informacje na temat Konkursu oraz wyniki będą przekazywane zainteresowanym poprzez publikowanie ich na stronie internetowej w zakładce Konkursy, olimpiady, turnieje/ Pozostałe konkursy, turnieje – tematyczne.
Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty
SCZEGÓŁY<<<<

Zebranie ogólne rodziców

poniedziałek 18-go września o godz. 16-ej,
początek wspólny na starej sali gimnastycznej. Po części ogólnej spotkania w klasach z wychowawcami.
Serdecznie ZAPRASZAMY

ENEA Akademia Talentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym i grantowym organizowanym przez 
Enea Akademia Talentów. Program jest skierowany do uczniów - młodych talentów ze szkół podstawowych (od V klasy) i gimnazjalnych, jak i jest programem grantowym dla szkolnych inicjatyw wspierających rozwój uczniów (kategorie: sport – sztuka – nauka).

Więcej informacji znaleźć można klikając w poniższy link:

niedziela, 10 września 2017

Dodatkowe zajęcia sportowe

Zapraszam uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 
Zajęcia odbywać się będą w środy (o ile pozwolą na to warunki lokalowe) od 12.45 do 13.30 i piątki od 11.45 do 12.30 w sali sportowej (obowiązuje strój sportowy i obuwie nie pozostawiające śladów na podłodze). Pierwsze zajęcia odbędą się 22 września.

Informacje o odwołaniu/zmianie terminu lub miejsca zajęć zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły: http://zswapno.blogspot.com.

Ponieważ grupa może liczyć maksymalnie 20 osób, to w przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niskiej frekwencji dopuszcza się usunięcie z listy uczestników.

Radosław Piechowiak

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

           Nowy rok szkolny 2017/2018 dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Wapnie rozpocznie się w dniu 4 września 2017 r. o godz. 10:00 na Sali sportowej. Wcześniej, o godz. 9:00 w intencji uczniów rozpoczynających Nowy Rok Szkolny, w kościele Św. Barbary w Wapnie, zostanie odprawiona Msza Św.
           Pod wieloma względami będzie to rok szczególny. Przede wszystkim z dniem z dniem 1-go września 2017 r. wszyscy nasi uczniowie staną się uczniami Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie. Gimnazjaliści będą kontynuowali edukację również w naszej szkole w tzw. oddziałach gimnazjalnych. Nowe programy nauczania czekają na uczniów klas I, IV i VII, bo wracamy do szkoły 8-mio klasowej. Dość nietypowo, bo już we wrześniu i to w pierwszym tygodniu, odbędą się rekolekcje. Z okazji Misji Parafialnych przed konsekracją kościoła, w dniach 6, 7 i 8 września uczniowie wezmą udział w rekolekcjach, a nie będzie już w tym roku rekolekcji wielkopostnych. Przy czym w dniach rekolekcji uczniowie (wszyscy) rozpoczynają zajęcia w szkole, a następnie w grupach udadzą się do kościoła. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu ks. Proboszcza oraz zostaną podane w szkole.
W trakcie roku szkolnego będą również prowadzone w szkole remonty. Te planowane wcześniej zakończą się zgodnie z harmonogramem. W czasie wakacji wymalowaliśmy ostatnią część korytarza i klatkę schodową, kończąc remonty ciągów komunikacyjnych. Odnowiony, a właściwie nowy jest również gabinet pedagoga szkolnego. W trakcie roku będą prowadzone natomiast remonty związane z likwidacją skutków burzy i zalania pomieszczeń szkolnych, głównie nowej sali sportowej i szatni. Mamy jednak nadzieję, że tylko w niewielkim stopniu spowodują one utrudnienia w zajęciach szkolnych.
Tak jak w II semestrze, od września nie będzie II zmiany dla uczniów klas I-III. Wszyscy będą zaczynać naukę o godz. 8:00. Wszystkie podręczniki (oprócz religii) uczniowie otrzymają za darmo – zostaną im wypożyczone ze szkolnej biblioteki. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o bardzo wiele nowych pozycji, zakupionych dzięki udziałowi w projekcie „Narodowy Program Rozwoju  Czytelnictwa”. Zachęcamy do ich wypożyczania. Być może jeszcze w tym roku szkole uda się pozyskać nowe wyposażenie techniczne – ale poczekajmy.
Zapraszamy wszystkich na inaugurację roku szkolnego 2017/2018. /JB/
______

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od dnia 11 września. Zapisy na obiady u pani intendent do dnia 6 września br.
______
Podręczniki i ćwiczenia do religii należy nabywać we własnym zakresie.


sobota, 19 sierpnia 2017

40 lat po katastrofie górniczej w Wapnie 1977-2017


W sobotę 19 sierpnia w Wapnie miały miejsce obchody 40 rocznicy katastrofy górniczej. Z tej okazji do Wapna (dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) przyjechał okolicznościowy pociąg z Poznania. Z przejazdu szynobusem skorzystało m.in ok. 50 mieszkańców gminy. Po przyjeździe pociągu wszyscy biorący udział w obchodach udali się na teren dawnej kopalni soli.  W hali remontowej cystern kolejowych zebranych powitał Wójt Gminy Wapno p. Zbigniew Grabowski, który przedstawił zarys historii górnictwa w Wapnie. Następnie odbyła się projekcja filmu p. Jerzego Jernasa "Bohaterowie z Wapna" oraz pokaz prezentacji multimedialnej poświęconej kopalni soli i katastrofie górniczej z 1977 r.  (przygotowanej w wapieńskiej Bibliotece Publicznej). Po zakończeniu pierwszej części obchodów wszyscy zgromadzeni udali się pod obelisk upamiętniający kopalnię soli, gdzie złożyli wiązanki kwiatów a następnie główną ulicą Wapna - od niedawna ul. Solną - do Zespołu Szkół. W przemarszu przez Wapno towarzyszyła im Orkiestra Dęta przy OSP w Kcyni. W hali sportowej Zespołu Szkół wykład okolicznościowy wygłosił Marcin Lisiecki, autor książki „Kopalnia wczoraj i dziś". Po wykładzie odbył się koncert jubileuszowy w wykonaniu p. Zbigniewa Zaranka. Uczestnicy uroczystości mieli także okazję obejrzeć eksponaty z Izby Pamięci poświęconej kopalni soli (niestety częściowo uszkodzone po ubiegłotygodniowej burzy i ulewie, i awaryjnie wystawione na holu hali sportowej).
-
FOTO (ER)
-
Gdy zapadła się ziemia...

Katastrofa górnicza – 1977 r.


Największe zagrożenie dla kopalni soli stanowi woda, ze względu na łatwą rozpuszczalność soli. Woda jest szczególnie niebezpieczna jeśli dopływa w sposób niekontrolowany spoza złoża solnego. W Wapnie od samego początku budowy szybu nr I walczono z dopływem wody. W 1977 r. Wapno przeżyło swoistą tragedię.
W sierpniu 1972 r. wystąpił wyciek ługu ze stropu w komorze 36 na poziomie III. Z czasem wyciek zaczął się zwiększać. We wrześniu 1976 r. wypływało 7 l/min. W kopalni wprowadzono stan awaryjny. 3 VIII 1977 r. wyciek wzrósł do 0,53 m3/min (530 l/min). Natychmiast podjęto decyzję o całkowitym wstrzymaniu wydobycia. Prowadzono tylko akcję ratowniczą i ewakuacyjną urządzeń. 4 VIII dopływ zwiększył się do 5 m3 /min. W nocy z 4 na 5 VIII około godziny 130 nastąpiło katastrofalne przerwanie się znacznych mas wody w rejonie komory 36. W ciągu 15 min. do wyrobisk wdarło się ok. 30 000 m3 wody (2000 m3 /min). 5 VIII w wyniku osiadania gruntu zaczęły powstawać zapadliska w rejonie zbiornika wodnego po dawnej kopalni gipsu. Częściowo zapadły się garaże na tyłach nie istniejącego już przedszkola. Podjęto ewakuację ludności z zagrożonych obiektów (324 osoby). Wstrzymano ruch samochodowy i kolejowy. Przedszkole, pocztę, centralę telefoniczną, ośrodek zdrowia i aptekę przeniesiono do pomieszczeń szkoły podstawowej.
16 VIII 1977 r. ponownie doszło do osiadania gruntu, tym razem w rejonie ul. Ogrodowej. W nocy zaczęły pękać mury, obsuwała się ziemia a z basenu ppoż. wyciekła woda. 8 IX na ul. Świerczewskiego powstał lej głębokości kilku metrów. Do kolejnych deformacji powierzchni w postaci osiadania dużych terenów, zapadlisk, szczelin, lejów oraz zniszczenia budynków w rejonie ulic: Obrońców Stalingradu, Staszica i Świerczewskiego doszło w nocy z 28 na 29 X. Ogromny lej na ul. Obrońców Stalingradu pochłonął kilka drzew, 1-piętrowy budynek mieszkalny i część sąsiedniego domu. Ewakuowano ponad 1000 osób. Deformacje powierzchni wystąpiły jeszcze w styczniu 1978 r.

W wyniku akcji ratowniczej ewakuowano łącznie 1402 osoby. Nikt nie zginął i nie został ranny. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległa prawie cała zabudowa centrum Wapna. Ewakuowani mieszkańcy Wapna otrzymali mieszkania w Wągrowcu, Pile, Czarnkowie, Wronkach, Złotowie, Trzciance. Od października 1977 r. do czerwca 1978 r. trwało zatapianie kopalni wodą z J. Czeszewskiego doprowadzaną specjalnym rurociągiem. Bezpośrednią przyczyną wdarcia się wody do kopalni było powstanie szczelin w górnej ochronnej warstwie solnej. Warstwa ta została szczególnie naruszona najprawdopodobniej w wyniku eksploatacji poziomu III w latach 1952-1967 a także w latach 70-tych na skutek użycia zwiększonych ładunków do odstrzeliwania soli.

niedziela, 23 lipca 2017

Festyn dla Kacperka

Już po raz drugi w gościnnych progach wapieńskiej szkoły odbył się festyn charytatywny Dla Kacperka.
-
FOTO (MR)

czwartek, 20 lipca 2017

Półkolonia ZS Wapno 03-14.07.2017 r.


Tak jak ubiegłych latach w Wapnie odbyła się letnia półkolonia, z której od 3 do 17 lipca skorzystało ponad 80 uczestników. Podobnie jak w poprzednich latach organizatorem był Zespół Szkół i podobnie jak poprzednio zainteresowanie było bardzo duże. Początkowo przyjęto ponad 90 zgłoszeń. Ostatecznie w półkolonii wzięło udział 87 osób. Wśród uczestników było także 12 przedszkolaków.
Środki finansowe na organizację pochodziły z wpłat uczestników i z dofinansowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół. Przewidziano sześć godzin zajęć dziennie od 9.00 do 15.00 i trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowywane przez panie ze szkolnej kuchni.
2-tygodniowy wypoczynek rozpoczął się tak jak zawsze od zajęć integracyjnych. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się w hali sportowej a dokonał go dyrektor Zespołu Szkół p. Janusz Bilski. Po powitaniu i przypomnieniu założeń oraz planu półkolonii uczestnicy zostali podzieleni na 6  grup. Następnie zostali zapoznani z regulaminami oraz zasadami bezpieczeństwa. Wszyscy półkoloniści wzięli udział w spotkaniach z funkcjonariuszką policji, których tematem było bezpieczeństwo w czasie wakacji. Pogadanki ilustrowane były filmami edukacyjnymi.  Pozostała część dnia upłynęła na zajęciach w grupach, zabawach i grach. I oczywiście wszyscy przeszli tradycyjny „chrzest półkolonisty” zorganizowany przez wychowawczynie.
Na wtorek zaplanowano wycieczkę do Solca Kujawskiego i tamtejszego „JuraParku”. Zapowiadało się deszczowo, ale ostatecznie pogoda dopisała i wszyscy mogli zwiedzić ścieżkę dydaktyczną poświęconą dinozaurom, wziąć udział filmie edukacyjnym w kinie 5D i wyszaleć się w parku rozrywki. Zwykła, tradycyjna karuzela łańcuchowa, wielka „huśtawka”-statek piracki, niewielka kolejka górska, gokarty, pływające „kaczuszki” a dla maluchów plac zabaw i „dmuchańce”. W sumie park rozrywki skromny, ale …półkoloniści podobnie jak w ubiegłym roku chętnie zostaliby tam jeszcze kilka godzin.
Trzeci dzień stał pod znakiem kultury i rekreacji. Półkoloniści udali się do Wągrowca, gdzie w ramach programu MDK „Aquakultura” najpierw obejrzeli film „Gru, Dru i Minionki” a następnie mieli okazję wymoczyć się w wodzie w miejscowym Aquaparku. W czwartek 6 lipca odbyła się kolejna wycieczka. Tym razem głównym celem był INEA Stadion w Poznaniu. Półkoloniści zwiedzili stadion, na którym swoje mecze rozgrywa poznański Lech. Niestety tradycyjnie już ;)  nie udało się zdążyć na godz. 12 na Stary Rynek i obejrzeć poznańskich koziołków. I tym razem musiał wystarczyć krótki spacer po poznańskiej Starówce. Piątek był „dniem indiańskim”. Półkoloniści gościli w wiosce indiańskiej w Łopuchówku k. Murowanej Gośliny, gdzie zapoznali się z życiem, historią i kulturą Indian północnoamerykańskich. W czasie pobytu uczestnicy półkolonii oczywiście nie tylko zdobywali wiedzę, ale przede wszystkim świetnie się bawili. Indiański tor przeszkód, strzelanie z łuku, rzut włócznią i wiele innych zabaw sprawiły, że czas szybko „zleciał”. Na koniec jeszcze nauka tańca indiańskiego a potem już powrót do szkoły.
Drugi tydzień półkolonii rozpoczął się od najdłuższej wycieczki - do Gdyni i Sopotu. Po długiej podróży półkoloniści zwiedzili Akwarium Gdyńskie, gdzie mieli okazję zapoznać się z fauną i florą mórz i oceanów oraz plenerową wystawę uzbrojenia morskiego, zaliczyli „Monciak”, spacerowali po molo w Sopocie i po plaży. Wycieczka bardzo długa i męcząca, ale wreszcie udało się w ramach półkolonii wyjechać nad morze. Po tak męczącym poniedziałku zajęcia we wtorek rozpoczęły się nieco później niż zawsze. W tym dniu odbyły się typowe półkolonijne zajęcia. Część z nich poświecona była uzależnieniom i walce z nimi. Środa 12 lipca przyniosła kolejną wizytę w wągrowieckim Aquaparku i wodne szaleństwa. Przedostatni dzień półkoloniści spędzili na łonie natury. W tym dniu uczestnicy półkolonii odpoczywali i grillowali w Ośrodku Edukacji Leśnej w Durowie-Wągrowcu. Kilka godzin na świeżym powietrzu, leśna ścieżka edukacyjna i ogromna samodzielność w wymyślaniu zabaw. Najbardziej pomysłowi byli jak zwykle najmłodsi.
Piątek 14 lipca był dniem podsumowania wypoczynku i porządkowania sal zajęć. W tym dniu odbyły się typowe półkolonijne zajęcia. Rozdano także nagrody za udział w konkursach plastycznych. Po oficjalnej części odbyła się dyskoteka. Dla wszystkich uczestników przygotowano także pamiątkowe fotografie grupowe oraz komplet zdjęć z całej półkolonii na DVD (ze względów organizacyjnych płyty otrzymały 3 najmłodsze grupy - starsi mogą odebrać je już po zakończeniu półkolonii w sekretariacie Zespołu Szkół).
Zajęcia w grupach i opiekę w czasie wycieczek sprawowały wychowawczynie – panie: Joanna Hemmerling, Ewelina Krawczak, Joanna Linetty, Kinga Modzelewska-Łasut,  Dorota Rakowicz, Anna Wagner, Sylwia Wiertel.
Uczestnicy i organizatorzy półkolonii składają podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do przygotowania letniego wypoczynku w wapieńskiej szkole. Organizator i kierownik półkolonii składają także podziękowania wychowawczyniom za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zajęć i wycieczek oraz za opanowanie tak licznej i zróżnicowanej wiekowo gromadki J.
PS
Specjalne podziękowania należą się jeszcze p. Piotrowi Baliniakowi, który w czasie dwóch wycieczek po ;) żołniersku i perfekcyjnie pomagał w opiece nad maluchami z przedszkola.
Maciej Ryska

-

wtorek, 4 lipca 2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017


                Tak. To już koniec roku szkolnego. Dla jednych minął bardzo szybko, dla innych „wlókł” się tygodniami. Jedni i drudzy 23 czerwca 2017 r kończą naukę i rozpoczynają upragnione wakacje. Szczególnie dla 39 absolwentów Gimnazjum będzie to ważny dzień, bowiem kończą edukację w „swojej” szkole, z którą związani byli przez ostatnie 9 lat. Od września rozpoczną naukę w innych szkołach, w innych miejscowościach. Wierzymy, że nasza szkoła  dobrze przygotowała ich do następnego etapu edukacyjnego.
Już wcześniej bo 20 czerwca najlepsi uczniowie z klas IV-VI SP i Gimnazjum odebrali nagrodę za najlepsze wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły. A nagrodą była wycieczka. Tym razem  była to wycieczka nad morze, ufundowana przez Radę Rodziców.           
  Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali najlepsze wyniki w nauce, spotkali się w dniu 27 czerwca br. z Wójtem Gminy Wapno, i z jego rąk otrzymali wyróżnienia.
Wyróżnieni zostali następujący Uczniowie:
Gimnazjum w Wapnie:
Weronika Żarnowska – najlepsza absolwentka Gimnazjum w Wapnie;
Wiktoria Maroszek – najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego;
Mateusz Nawrocki – za wyróżniające wyniki w nauce;
Dawid Wlizło - za wyróżniające wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa im. Adam Mickiewicza w Wapnie:
Zuzanna Grewling - za wyróżniające wyniki w nauce;
Martyna Dalka - za wyróżniające wyniki w nauce;
Daria Wlizło - za wyróżniające wyniki w nauce;
Kimbali Ajwang - za wyróżniające wyniki w nauce.
Podziękowania zostały również złożone na ręce  Pana Janusza Bilskiego Dyrektora Zespołu Szkół w Wapnie oraz Pani Bogusławy Grzegorskiej vice Dyrektora Zespołu Szkół w Wapnie.
          Przy okazji wyróżnień dla uczniów przyznano również tytuł „Przyjaciel Szkoły”, który przypadł w udziale Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno p. Wojciechowi Rochowiakowi. Wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych, pogodnych i udanych wakacji. Do zobaczenia 4 września. /JB/


Pożegnanie pani Marii Szulczewskiej.


        Wraz z końcem roku szkolnego 2016/2017 po blisko 35 latach, pracę jako nauczyciel kończy pani mgr Maria Szulczewska. Pani Maria Szulczewska ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Wałczu oraz filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest nauczycielem dyplomowanym, magistrem filologii polskiej, nauczycielem języka polskiego i wychowawcą w świetlicy szkolnej. W Zespole Szkół w Wapnie (poprzednio Szkole Podstawowej) pracowała od 1 września 1984 roku. Jest zamiłowaną polonistką i wychowawcą młodzieży. Zamiłowania te stara się zaszczepić swoim uczniom. W swej pracy duży nacisk kładła na kształcenie u uczniów umiejętności słuchania, dyskutowania, porozumiewania się i prowadzenia w sposób kulturalny rozmowy. Bardzo dużo uwagi poświęcała wypracowaniu wśród swoich wychowanków umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialności za wynik grupy przez wszystkich jej członków. Potrafiła pracować z uczniami zdolnymi, ale również dużo czasu poświęca uczniom słabszym. Bardzo ważną rolę w procesie edukacji i wychowania przykładała do kontaktów z rodzicami, zdając sobie sprawę z faktu, że czynnik rodzinny i środowiskowy ma bardzo duży wpływ na proces edukacyjny młodego człowieka. Jako wychowawca i nauczyciel uważała, że każdy problem uczniów jest ważny i o każdym trzeba porozmawiać. Nigdy nie „zamiatała tematu pod dywan”. Dużą wagę przywiązywała również do wyników osiąganych przez uczniów w testach i sprawdzianach ogólnopolskich, gdzie za najważniejszy czynnik przyjmował poczynione przez uczniów postępy w zdobywaniu wiedzy. Bardzo często włączała się również do akcji charytatywnych organizowanych przez Szkołę, Radę Rodziców lub Szkolny Klub Wolontariusza. Służyła zawsze swą radą, wiedzą i doświadczeniem innym nauczycielom, często była opiekunem stażów lub praktyk dla studentów. Przez ponad 30 lat pracy wychowała i uczyła kilka pokoleń uczniów. Wielokrotnie nagradzana nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół, a w 2010 i 2016 r również nagrodą Wójta Gminy Wapno. Stan zdrowia nie pozwolił jej na kontynuowanie pracy jako nauczyciel i z dniem 1 września 2017 roku przejdzie w stan spoczynku. Życzymy pani Marii przede wszystkim powrotu do zdrowia, wielu pogodnych dni, życzliwości nie tylko ze strony najbliższych oraz możliwości kontynuowania swoich zainteresowań i pasji. W imieniu pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Wapnie – Janusz Bilski.niedziela, 25 czerwca 2017

Bezpieczne Wakacje 2017

Przypominamy, że trwa akcja Bezpieczne Wakacje. Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

18 czerwca wystartował ogólnopolski konkurs pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej:

"Moje Bezpieczne Wakacje 2017" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu!

Szczegóły na stronie: www.BezpieczneWakacje.pl

Życzymy bezpiecznych wakacji i zapraszamy do przesyłania prac konkursowych!

Zespół Fundacji Bezpieczne Wakacje
www.bezpiecznewakacje.pl csr@bezpiecznewakacje.pl