poniedziałek, 27 lutego 2017

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 OBOWIĄZEK SZKOLNY
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci 7-letnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2017r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, i posiadają pozytywną opinię właściwej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH
Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie internetowej ZS w Wapnie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej. W roku szkolnym 2017/2018 informujemy, że zgłoszenia uczniów z obwodu odbywać się będą w terminie:
od 27 lutego do 31 marca 2017r. (termin sugerowany w związku z organizacją roku szkolnego 2017/2018).
Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu, jako dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.
ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU
Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Wapnie należy wypełnić formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie:
od 4 kwietnia do 20 kwietnia 2017r.
( zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 lutego 2017r.)
Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji. W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Wapnie będzie dysponować wolnymi miejscami.
W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół kandydaci wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Wapno nr IV/17/2015 z dnia 23 lutego 2015r.


Nr
Kryterium
Liczba punktów
1
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej, z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
2 pkt
2
Oboje rodzice pracujący
4 pkt
3
Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce
4 pkt
4
Kandydat rodziców, których zakład pracy znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej
1 pkt

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  17 maj 2017 r. po godz. 12:00
Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 22 maja do 25 maja 2017r. do godz. 15:00. 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 29 maj 2017r.
UWAGA ! W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…
można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Wniosek – dla uczniów spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) pobierając go bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wapnie, piętro II, od godz. 7:00 do 15:00  
PRZECZYTAJ UWAŻNIE
  1. W przypadku załączania do wniosku stosownych oświadczeń, każde z nich musi zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
  2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniach dołączanych do Wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.
  3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 tj. Dz.U. 2016 poz. 1943)


__
pobierz WNIOSEK.doc 
lub zał. nr 2

niedziela, 26 lutego 2017

Żaki zagrały w Gołańczy

Na zaproszenie Nielby Wągrowiec wapieńskie Żaki wzięły udział w sobotę w grach towarzyskich w gołanieckiej hali sportowej. Przeciwnikami naszych zawodników były dwie drużyny Nielby oraz zespół Zamek Goool Gołańcz. Na zawody pojechało tylko sześcioro naszych piłkarzy, którzy dzielnie stawiali czoła rywalom.
Żaki: Remigiusz Rajnik, Natan Ridiger, Sebastian Sierszulski, Bartosz Rakowicz, Mikołaj Kolasa, Wiktoria Maksym.

Dziękuję rodzicom, którzy poświęcili swój czas, żeby zawieźć i dopingować dzieci podczas rywalizacji.


Radosław Piechowiak

czwartek, 23 lutego 2017

Pół miliona wyświetleń

Na zrzucie ekranowym widać jeszcze 499999 wyświetleń ale obecnie już na pewno jest ponad pół miliona. Oczywiście statystyki dotyczą obecnej wersji szkolnego serwisu, która funkcjonuje od września 2009 r. Nasza szkoła miała swoją witrynę internetową już od 1999 r. Wytrwali badacze potrafią jeszcze odnaleźć szczątki pierwszych stron www :)
JH

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Zuzanna Grewling - uczennica klasy szóstej rozwiązywała dzisiaj w Pile zadania matematyczne. O wynikach dowiemy się wkrótce. Startowało 45 uczennic i uczniów z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.
JH

sobota, 18 lutego 2017

Planeta Energii


W obecnym roku szkolnym uczniowie klasy III a z wychowawcą, wzięli udział w VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Planeta Energii", organizowanego przez Grupę ENERGA. Patronem honorowym programu jest Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka, natomiast patronem merytorycznym Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. Podczas realizacji programu dzieci: dowiedziały się skąd bierze się energia elektryczna, jakie są jej źródła i jakie ma znaczenie we współczesnym życiu, uczyły się jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak prawidłowo zachować się w pobliżu obiektów energetycznych, w czasie burzy, czy w przypadku porażenia prądem. Kształtowały postawy proekologiczne związane z oszczędzaniem prądu.
W ramach realizowanego programu zostały przeprowadzone w klasie III a zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z energią elektryczną na podstawie zeszytu metodycznego "W krainie prądu elektrycznego" min. „Jak to się dzieje, że żarówka świeci”. Pod bacznym okiem pani Moniki Stachowiak, która omówiła budowę obwodu elektrycznego, wyjaśniła dzieciom, czym jest prąd elektryczny, co to są elektrony i dlaczego się poruszają, w wyniku obserwacji uczniowie zbudowali prosty obwód elektryczny z wykorzystaniem płaskiej baterii, żarówki, przewodów elektrycznych, z czasem wymieniając żarówkę na dzwonek. Zadanie to zaowocowało uśmiechem na ustach dzieci.

Spotkanie z Planetą Energii było dla uczniów czasem nauki połączonej z zabawą. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji scenariuszy oraz dodatkowych zadań wraz z dokumentacją zdjęciową opracowane przez wychowawcę, zostało przesłane na adres organizatora, aby wziąć udział w ogólnopolskim konkursie.
A.H.

poniedziałek, 13 lutego 2017

czwartek, 9 lutego 2017

Dzień Bezpiecznego Internetu

W tym roku hasło DBI, to: "Lepszy internet zależy od Ciebie!". Tak się składa, że są ferie i pewnie wielu uczniów właśnie korzysta z Internetu :) Zatem korzystajmy rozważnie i dla naszego dobra :) Np. ucząc się wykonywać działania matematyczne w odpowiedniej kolejności.

środa, 8 lutego 2017

Między Wierszami

KOLEJNA SZANSA DLA LUBIĄCYCH ŚPIEWAĆ!25 lutego 2017 roku odbędzie się w Wągrowcu X Powiatowy Turniej Recytatorski dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych MIĘDZY WIERSZAMI. Konkurs składa się z turnieju recytatorskiego oraz turnieju poezji śpiewanej.
W ramach turnieju poezji śpiewanej należy przygotować jedną piosenkę poetycką z dowolnym akompaniamentem (im prostszy tym lepiej).
Termin zgłaszania upływa 17 lutego 2017 roku. Należy podać tytuł, autora i kompozytora wybranego utworu.
Gimnazjalisto! Jeżeli jesteś wrażliwy, fascynuje Cię poezja i kultura jej scenicznego przekazu ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Agnieszka Rajewska

Pani Ania w Plebiscycie GW

Gdyby jeszcze ktoś nie wiedział, to więcej o plebiscycie na stronie Głosu Wągrowieckiego :)
Oprócz p. Anny Wagner już w innym plebiscycie GW startuje p. Anna Tomassi, która często współpracuje z naszą szkołą.

poniedziałek, 6 lutego 2017

Graj Muzyka!

W sobotę, 28 stycznia odbył się w Wągrowcu XII Powiatowy Konkurs Wokalistów „GRAJ MUZYKA!2017”. Tak właśnie, śpiewająco, rozpoczęło akcję feryjną Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W tym dniu zjeżdżają się dzieci i młodzież z całego powiatu wągrowieckiego do I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klasztornej, aby bawić i wzruszać piosenką. I zasada właściwie jest jedna: trzeba śpiewać w języku polskim.
Tegoroczne reprezentantki naszej szkoły to: Amelia Łasut i Kinga Maciejewska w kategorii szkół podstawowych oraz Izabela Rajnik w kategorii szkół gimnazjalnych.
Amelka zaśpiewała piosenkę z filmu „Zaczarowana” – „Pracować będzie lżej”. Kinga – Powietrze” z rep. Natalii Szroeder. Iza – „Jest cudnie” z rep. Maryli Rodowicz. Mam nadzieję, że będzie okazja, abyśmy wszyscy posłuchali tych wykonań, bo naprawdę warto.
A co na to jury?
Amelka otrzymała wyróżnienie. Przewodnicząca jury długo nie chciała wypuścić z rąk naszej początkującej wokalistki, okazując absolutny zachwyt nad jej aktorskimi i kabaretowymi zdolnościami i pełnym zrozumieniem tego, o czym się śpiewa. I muszę dodać, iż nie pamiętam takiej sytuacji na przestrzeni lat!
Iza zdobyła III miejsce. Zaśpiewała pięknie, wzruszająco i dojrzale. Nic dodać, nic ująć.
Do konkursu w kategorii szkół podstawowych przystąpiło 45 osób, a w kategorii szkół gimnazjalnych 21.
Ogromne podziękowania dla wszystkich dziewczyn i zaangażowanych mam!
Gratulacje dla nagrodzonych!

A.Rajewska.

środa, 1 lutego 2017

Dla Igora

imię: IGOR
wiek: 5 LAT
diagnoza: OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
marzenie: BYĆ ZDROWYM!


Diagnoza zwala z nóg”…piszę ja…przedszkolanka.
Opowiem Ci krótko co się dzieje:
Mój wychowanek ma białaczkę! Co? Brzmi jak wyrok?
Wierzę, że da radę! Że mu się uda!
Rodzina? Świat im się zawalił, a muszą żyć dalej!
Tata cały czas przebywa z Igorem w szpitalu, Mama opiekuje się 8-miesięcznym bratem i 3 letnią siostrą Igora. Co przed Nim? Hmm.. Dwa lata chemii, życie w szpitalu, ewentualnie mała przepustka do domu po łyk normalności. Specjaliści, leki, zabiegi, dieta, transfuzje krwi…i kto wie co jeszcze…
Nie mam magicznej różdżki…choć żałuję!
Rodzina, przyjaciele…wszyscy są, wspierają, ale to jeszcze za mało…
Potrzebuję pomocy! Pomożesz?
Proszę pomóż mi zawalczyć o IGORA!
Liczę właśnie na Ciebie!
ZERO ZŁYCH MYŚLI!

Pani Kasia

wtorek, 31 stycznia 2017

ROZPOCZĘLIŚMY FERIE ŚPIEWAJĄCO!


30 stycznia, a więc w pierwszy poniedziałek ferii odbył się szkolny Zimowy Konkurs Piosenki.
W konkursie wzięli udział: Zuzanna Frydrych, Klaudia Hemmerling, Amelia Łasut, Malwina Mrozinska, Laura Pawłowska, Wiktoria Lusiak, Mateusz Maksym, Olimpia Wiertel, Oliwia Strauchmann, Wiktoria Czerwińska, Martyna Dalka, Lidia Szymańska, Hanna Michalska.
Po przesympatycznych i bardzo różnorodnych prezentacjach jury w składzie: p. Brygida Dziergas, p. Natalia Baliniak i p.Marlena Mrówczyńska, udało się na obrady i przyznało następująca nagrody i wyróżnienia:
Kategoria klas młodszych
I MIEJSCE– Amelia Łasut oraz Mateusz Maksym
WYRÓŻNIENIE – Klaudia Hemmerling
Kategoria klas starszych
I MIEJSCE – Lidia Szymańska oraz Hanna Michalska
Nad technicznym przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwał p.Maciej Ryska.
Dziękuję wszystkim za udział i życzę wytrwałości w rozwijaniu swoich wokalnych umiejętności.
Gratuluję nagrodzonym! Oby śpiew był zawsze bliski Waszym sercom.

Agnieszka Rajewska
FOTO (MR)

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Konkurs plastyczny

Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu zapraszają uczniów klas gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym „Moda ziemiańska 1864-1939”. Prace plastyczne, wykonane dowolną techniką, należy przesłać na adres Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca w terminie od 20 lutego do 20 marca 2017 r. Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie Muzeum www.dobrzyca-muzeum.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Osoby odpowiedzialne z ramienia Muzeum: Katarzyna Podczaska tel. (62) 741 30 39 wew. 28 oraz Kinga Jaroszewska (62) 741 30 39 wew. 22.

SKO - stan oszczędności :)

Łączny stan oszczędności na książeczkach SKO w naszej szkole przekroczył już 11,5 tys. złotych. Uczniowie, którzy chcieliby oszczędzać na książeczkach SKO mogą się zgłaszać, po feriach oczywiście, do p. Jacka Hai. Uczniowie posiadają papierowe książeczki, opiekun też ma papierową książeczkę, natomiast sama ewidencja wpłat i wypłat (jak na XXI wiek przystało) odbywa się elektronicznie. Gdyby ktoś chciał zobaczyć jak działa taka elektroniczna rachunkowość może obejrzeć poniższy film.
Powyższy film nie mógłby wystartować w konkursie "100 FX", ponieważ jest zbyt długi.
-
Członkom SKO przypominam, że mieli pomyśleć o cechach charakteryzujących bankowca. Wkrótce pewnie ruszy konkurs.
JH

sobota, 28 stycznia 2017

Konkurs 100 FX


KONKURS na prezentację multimedialną/filmik z efektami specjalnymi. Tematyka: "Naucz mnie!"
Format - elektroniczny, dowolny, najlepiej akceptowany przez YT.
Czas trwania - do 100 sekund. (max. 2 minuty)
Termin - do 10 marca.
Prace przyjmuje (na płytach, pendrivach lub przez e-mail a najlepiej umieścić na YT i przysłać tylko link
- Jacek Haja
Nagrody:

  • dyplomy;
  • drobne nagrody rzeczowe;
  • oceny z informatyki;

Można wybrać dowolne zagadnienie, z dowolnego przedmiotu i spróbować wytłumaczyć koleżankom i kolegom jak sobie z danym tematem poradzić. (np. "Jak rozwiązywać zadania z treścią?", "Jak zamieniać jednostki powierzchni?", "Jak nauczyć się nazw stolic państw europejskich?", "Jak obliczać skalę?", "Jak nauczyć się wiersza na pamięć?", "Jak najpewniej trafić piłką do kosza?", "Jak rozpoznać - co jest przyczyną a co skutkiem?", "Jak nauczyć się szybko wszystkich czasów z języka angielskiego?", "Jak prawidłowo pisać wzory reakcji chemicznych?", "Jak namalować ładne kwiaty?" ...)
JH

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

W piątek odbyły się specjalne apele dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii ale ... wielu uczniów było nieobecnych. Dla nich film powyżej.
Do zajęć szkolnych wracamy 13-go lutego.

czwartek, 26 stycznia 2017

Dyskoteka :)FOTO (ER)

WYCIECZKA DO WARSZAWY

WYCIECZKA DO WARSZAWY
12-13 CZERWCA 2017 R.

W programie przewidziane jest panoramiczne zwiedzanie Warszawy: Park Łazienkowski, Grób Nieznanego Żołnierza, Rynek Starego Miasta, Plac Zamkowy, Barbakan, Pałac Kultury i Nauki (z wjazdem na taras widokowy), Krakowskie przedmieście, Nowy Świat, Pałac Prezydencki, Belweder, Biblioteka Uniwersytecka (taras widokowy). Przejazd metrem. Stadion Miejski Legii Warszawa- zwiedzanie.

Koszt wycieczki: 315 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, nocleg, 2 x obiadokolacja, śniadanie, usługi przewodnika, bilety wstępu.

Więcej informacji udzielają:

Kinga Modzelewska-Łasut

Agnieszka Piechowiak

środa, 25 stycznia 2017

Spotkania profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum


We wtorek – 17 stycznia br. odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne dla klas I-III Gimnazjum. Spotkania prowadzili funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Tematem przewodnim była cyberprzemoc i jej skutki. Przedstawiono uczniom bardzo ciekawą i pouczająca prezentacje multimedialną, omawiano różne sytuacje niebezpieczne, jakie mogą spotkać użytkowników Internetu, był również czas na zadawanie pytań i dyskusje.
Z kolei w środę 25 stycznia gościliśmy w naszej szkole panów Jacka i Mateusza Musiatowiczów z Krakowa, którzy przestawili uczniom klas I-III Gimnazjum profilaktyczny program słowno-muzyczny pt.: „Czy słowem można zabić?”. Program trwał 2 godziny lekcyjne i poruszał ogrom trudnych życiowych problemów, które spotykają młodzież na co dzień.  (cyberprzemoc, alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.) Opowiadania przeplatane były niesamowitą  gitarową muzyka naszych gości i przez to m.in. tworzyły świetny klimat spotkania i ogromne zainteresowanie młodzieży.

Koordynatorem spotkań była Brygida Dziergas (pedagog szkolny).

FOTO