środa, 9 listopada 2016

Konkurs NA SZOPKĘ

MUZEUM REGIONALNE W WĄGROWCU
OGŁASZA
KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Warunki uczestnictwa w konkursie
1.      Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży (…) szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu wągrowieckiego.
2.      Szopka powinna być wykonana samodzielnie przez jednego lub dwóch autorów, pod kierunkiem rodziców, opiekunów (…)
3.      Szopki mogą być przygotowane wyłącznie z elementów wykonanych własnoręcznie przez autorów.
Warunki przyjęcia szopek
1.      Prace dostarczone na konkurs powinny posiadać metryczkę wypisaną drukowanymi literami z następującymi danymi
- imię i nazwisko
- klasa
- telefon kontaktowy lub adres e-mail do rodziców
Składanie prac konkursowych
1.      Ostateczny termin dostarczenia prac ustala się na 28 listopada 2016 roku. Prace należy składać w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu przy ul. Opackiej 15.
Ocena prac
        Przy ocenie prac jury będzie uwzględniać przede wszystkim pomysłowość, stopień trudności i estetykę wykonania.
        Za najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody.
        Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Wystawa będzie czynna do 22 stycznia 2017 roku.
PRACE MOŻNA SKŁADAĆ U P. AGNIESZKI RAJEWSKIEJ DO 24 LISTOPADA (CZWARTEK)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz