sobota, 18 czerwca 2016

ŚLADAMI KOPALNI SOLI W WAPNIE15 czerwca br. uczniowie klas III a i III b gimnazjum wraz z opiekunami p. Anna Markiewicz-Kluczyńską i p. Anną Wagner udali się do Biblioteki Publicznej w Wapnie, gdzie mieści się Izba Pamięci poświęcona Kopalni Soli w Wapnie w celu poznania historii tego prężnie działającego w ubiegłym wieku zakładu przemysłowego. Obecny wójt gminy Wapno, a także niekwestionowany znawca historii regionu i autor wielu publikacji - pan Zbigniew Grabowski w bardzo ciekawie opowiedział nam o latach świetności kopalni i uzmysłowił nam jak szybko i dostatnio, dzięki wydobywaniu soli, rozwijało się Wapno. Swoje słowa poparł licznymi fotografiami i innymi pamiątkami po kopalni. W Izbie Pamięci można było także dostrzec bryłki soli, mundury górnicze, sprzęt górniczy itp. ale największe chyba wrażenie robiła precyzyjnie zrobiona z drewnianych elementów makieta kopalni, ukazującą zabudowania i obszar jaki zajmował ówczesny zakład. Po wykładzie pana Grabowskiego udaliśmy się pieszo na teren byłej kopalni, gdzie we wnętrzach budynków mogliśmy podziwiać pozostałości po ogromnych kopalnianych maszynach.
Historia Kopalni Soli w Wapnie oraz skala katastrofy jaka dotknęła ówczesnych Wapnian zrobiła na nas wrażenie. To była wspaniała lekcja historii. Serdecznie dziękujemy panu Zbigniewowi Grabowskiemu za bardzo rzeczowe przedstawienie tematu - uczniowie klas trzecich gimnazjum z opiekunami.


A.M-K
FOTO (A.M-K)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz