poniedziałek, 25 kwietnia 2016

X POWIATOWY SEJMIK GIMNAZJALNYCH SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH


21 kwietnia 2015 r. przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum: Natalia Adamska, Klaudia Broda i Wiktoria Maroszek wraz opiekunem samorządu Panią Moniką Stachowiak oraz Panem Dyrektorem Januszem Bilskim reprezentowali nasze gimnazjum na X Powiatowym Sejmiku Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich w Gołańczy. Gośćmi sejmiku były władze samorządowe z Powiatu Wągrowieckiego, obecny był również Wójt Gminy Wapno Pan Zbigniew Grabowski, Samorządy Uczniowskie z dziesięciu Gimnazjów w Powiecie wraz z opiekunami.
Głównym tematem tegorocznego spotkania była „Lokalne miejsca pamięci świadectwem wielkich wydarzeń historycznych”.
Uczniowie naszej szkoły przedstawili wybrane miejsca w naszej gminie, które są świadectwem historii dla naszych mieszkańców. W czasie swojego wystąpienia opowiedzieli o „Obelisk ku Czci Poległych i Pomordowanych Za Wolność Ojczyzny 1918-1939-1945”,
o pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Srebrnej Górze, o grobie pułkownika Pawła Dąbskiego – Nerlich, o Izbie Pamięci Kopalni Soli w Wapnie, wspomnieli również o Kamieniu i tablicy pamiątkowej Kopalni Soli w Wapnie oraz o budynkach Kopalni Soli w Wapnie. Na swoje wystąpienie przygotowali multimedialną prezentacje z przemówieniem.
W części warsztatowej gimnazjaliści pracowali w różnych grupach, które zespołowo debatowali i odpowiadali na trzy różne tematy
  1. Jak wzmocnić znaczenie miejsc pamięci w świadomości społeczności lokalnej?
  2. Jaka jest rola społeczności szkolnych w kształtowaniu rozumienia współczesnego patriotyzmu i budowaniu postaw i zachowań obywatelskich?
  3. Na czym powinna polegać misja patriotyczna instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych, elit politycznych i innych podmiotów mających wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich?
Okazało się, że młodzi ludzie mają całkiem konkretne pomysły jak działać w tych tematach. Zaprezentowali interesujące odpowiedzi na postawione im pytania.
Uczestnicy wspólnie uważają wyjazd za udany i czekają na zaproszenie w przyszłym roku

MS
--

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz