wtorek, 19 września 2017

Polsko-niemieckie spotkanie młodych szachistów

Od piątku do niedzieli sześcioro uczniów z Wapna brało udział w spotkaniu młodych szachistów. Byli to: Martyna Dalka, Zuzanna Grewling, Mikołaj Grewling, Mateusz Kolasa, Kacper Wojtych i Maksymilian Matuszak. W niedzielę cała grupa zagrała w VII Memoriale Szachowym Ferdynanda Dziedzica - jednym z najsilniejszych i największych turniejów w Polsce, gdzie mieli okazję zobaczyć najlepszych polskich szachistów. Na zdjęciu, centralnie z tyłu: GM Radosław Wojtaszek (Elo 2715), obok GM Kacper Piorun - aktualny Mistrz Polski.
-
Wągrowiec
Trzcianka
Strona Starostwa
-
JH

poniedziałek, 11 września 2017

Przeczytałeś? Namaluj! - KONKURS

Konkurs „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w kategorii:
  • klas I-III, praca indywidualna
  • klas IV-VII, praca indywidualna
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej w formacie A3.
Zgłoszenia prac plastycznych należy dokonać za pomocą formularza on-line. Wypełniony formularz należy wysłać elektronicznie, a następnie wydrukować i przesłać pocztą wraz z pracą konkursową. Na odwrocie pracy należy napisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz informację, do jakiej książki nawiązuje praca.
Uczeń przystępujący do konkursu musi złożyć w szkole oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji „Regulaminu Konkursu czytelniczego” i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu – załącznik nr 1 do regulaminu.
Z każdej szkoły podstawowej mogą być nadesłane dwie prace plastyczne przedstawiające scenę z literatury (z dowolnych kategorii).
Prace plastyczne należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2017 roku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem Konkurs czytelniczy. Liczy się data stempla pocztowego.
Wszelkie informacje na temat Konkursu oraz wyniki będą przekazywane zainteresowanym poprzez publikowanie ich na stronie internetowej w zakładce Konkursy, olimpiady, turnieje/ Pozostałe konkursy, turnieje – tematyczne.
Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty
SCZEGÓŁY<<<<

Zebranie ogólne rodziców

poniedziałek 18-go września o godz. 16-ej,
początek wspólny na starej sali gimnastycznej. Po części ogólnej spotkania w klasach z wychowawcami.
Serdecznie ZAPRASZAMY

ENEA Akademia Talentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym i grantowym organizowanym przez 
Enea Akademia Talentów. Program jest skierowany do uczniów - młodych talentów ze szkół podstawowych (od V klasy) i gimnazjalnych, jak i jest programem grantowym dla szkolnych inicjatyw wspierających rozwój uczniów (kategorie: sport – sztuka – nauka).

Więcej informacji znaleźć można klikając w poniższy link:

niedziela, 10 września 2017

Dodatkowe zajęcia sportowe

Zapraszam uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 
Zajęcia odbywać się będą w środy (o ile pozwolą na to warunki lokalowe) od 12.45 do 13.30 i piątki od 11.45 do 12.30 w sali sportowej (obowiązuje strój sportowy i obuwie nie pozostawiające śladów na podłodze). Pierwsze zajęcia odbędą się 22 września.

Informacje o odwołaniu/zmianie terminu lub miejsca zajęć zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły: http://zswapno.blogspot.com.

Ponieważ grupa może liczyć maksymalnie 20 osób, to w przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niskiej frekwencji dopuszcza się usunięcie z listy uczestników.

Radosław Piechowiak