poniedziałek, 6 marca 2017

Uczymy się pływać

.
        Po feriach zimowych ruszyła kolejna edycja nauki pływania dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Wszystkich 37 uczniów ma możliwość skorzystania z lekcji pływania pod okiem instruktorów, na basenie Aquaparku w Wągrowcu. Już poprzednie edycje potwierdziły zasadność prowadzenia tych zajęć. Pozwalają one uczniom poznać podstawowe zasady przebywania i poruszania się w wodzie, oraz nauczyć się podstaw różnych stylów pływania. Pobrane 20 godzin (lekcyjnych) nauki, to podstawa do dalszych etapów nauki, a także warunek bezpiecznego przebywania w wodzie. Tegoroczna edycja możliwa była do zrealizowania dzięki pomocy finansowej Samorządu Gminy Wapno (50%), grantowi otrzymanemu z Fundacji Banku Zachodniego WBK (2.500,- zł), oraz dofinansowaniu lekcji przez rodziców. Po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w konkursie Fundacji BZ WBK i od razu nasze starania zakończyły się sukcesem. Dzięki temu możliwe było zrealizowanie tego zadania a uczniowie nauczyli się podstaw pływania. Również dzięki temu dzieci otrzymały podstawy bezpiecznego przebywania nad wodą, a dalsze rozwijanie talentów pływackich zależy już tylko od nich samych oraz od rodziców. W  projekcie biorą udział również uczniowie z niepełnosprawnościami.

Jeżeli uda się zrealizować plany, a wszystko na to wskazuje, to po następnych feriach, czyli od września, następna grupa III-cio klasistów weźmie udział w projekcie „Umiem Pływać”. JB.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz