środa, 14 grudnia 2016

Gimnazjaliści z Wapna w OSP.


Niedawno, w ramach kolejnego programu poznawania zawodów, uczniowie klas Ia i b uczestniczyli w spotkaniu z p. Mariuszem Czerwińskim i p. Leszkiem Baczyńskim.
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnie uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat organizacji społecznej, składającej się wyłącznie z grupy ochotników, przeznaczonej w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
O byciu strażakiem opowiadał gimnazjalistom Mariusz Czerwiński, nasz absolwent, który SP w Wapnie ukończył w 1997 roku. Cztery lata później uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu mechanika samochodowego, kończąc naukę w Zespole Szkół Zawodowych w Nakle.
Po odbyciu Zasadniczej Służby Wojskowej rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Ebud- Przemysłówka jako pracownik budowlany. Jest zadowolony ze swojej pracy, dlatego stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
W 2003 został druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Stołężynie. Zaangażowanie i czas poświęcony dla rozwoju jednostki sprawił, że objął stanowisko naczelnika, a aktualnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Gminnego. Jest również członkiem Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej. Jako aktywnie działający strażak, ukończył kurs ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs ratownictwa technicznego LPR – nawigator oraz szkolenie w komorze dymowej.
Przede wszystkim jednak jest mężem i ojcem dwójki dzieci. Obie córki podzielają pasję taty i razem z Nim uczestniczą w zawodach sportowo - pożarniczych, reprezentując MDP Stołężyn.
W 2014r został radnym Gminy Wapno.
Od dzieciństwa jest pasjonatem piłki nożnej, w którą gra w wolnych chwilach. Bycie strażakiem to swoisty wolontariat i działalność niosąca pomoc zagrożonym. Wymaga ona bycia dyspozycyjnym, ciągłego doszkalania się i podtrzymywania doskonałej sprawności fizycznej oraz łączenia pracy zawodowej i życia osobistego ze służbą publiczną. O tym dowiedzieli się uczniowie od p. Mariusza i p. Leszka, emerytowanego strażaka.
IR           
_

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz