piątek, 25 listopada 2016

Lider Wolontariatu


Finał Projektu Lider Wolontariatu.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno było organizatorem projektu „Lider Wolontariatu – Aktywna Młodzież Gminy Wapno”, na który otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Projekt skierowany był dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat i miał na celu krzewienie wolontariatu wśród młodzieży z terenu Gminy Wapno poprzez nawiązanie współpracy z jednostkami - Domem Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Wapnie, Przytuliskiem w Ruścu i Zespołem Szkół w Wapnie. Projekt realizowany był przy współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza w Wapnie. Uroczyste podsumowanie Projektu miało miejsce 25 listopada w Zespole Szkół w Wapnie.
Pomysłodawcą Projektu był p. Wojciech Rochowiak - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno, nasz były uczeń i wieloletni wolontariusz. P. Wojtek opracował Projekt i koordynował jego realizację. To dzięki niemu Projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i otrzymał wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego. Szkolny Klub Wolontariusz jeszcze raz składa serdeczne podziękowania p. Wojtkowi, który nigdy nie zaprzestał pracy wolontariackiej i cały czas współpracuje z nami oraz wspiera działania SKW.
-
FOTO (ER)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz