wtorek, 18 października 2016

Konkurs ZWIERZĄTKO


Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Pracę plastyczną należy wykonać dowolną techniką w formacie A4.
Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe lub gatunki ginące. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

- klasy I-III SP
- klasy IV–VI SP
- klasy I-IIIG

Kryteria oceny pracy plastycznej:
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność i indywidualizm,
- poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi
- prace należy oddać do świetlicy szkolnej lub p. Godawy w terminie do 28.10.2016r
Organizator: Ilona Godawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz