poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Konkurs - "Przyroda moja miłość"

Konkurs świetlicowy.
Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny
Przyroda moja miłość”

Cele konkursu:
- rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych,
- wymiana doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży,
- możliwość prezentacji i popularyzacji swojej twórczości.
Warunki uczestnictwa:
- konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
- warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o podanej tematyce z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
Kryteria oceny pracy plastycznej:
- zgodność z tematem;
- wkład pracy własnej;
- estetyka wykonanej pracy;
- pomysłowość;
- umiejętność wykorzystania różnorodnych materiałów.
Kategorie:
Szkoła podstawowa klasy I-III, IV-VI
Gimnazjum klasy I-III

Prace wykonane dowolną techniką należy złożyć w świetlicy szkolnej do dnia 06.05.2016 r.
W opisie pracy wpisać swoje imię i nazwisko, klasę.

Organizator: Ilona Godawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz