piątek, 19 lutego 2016

Konkurs 100FX

KONKURS na prezentację multimedialną/filmik z efektami specjalnymi. Tematyka: "Naucz mnie!"
Format - elektroniczny, dowolny, najlepiej akceptowany przez YT.
Czas trwania - maksymalnie 100 sekund.
Termin - do 21 marca.
Prace przyjmuje (na płytach, pendrivach lub przez e-mail a najlepiej umieścić na YT i przysłać tylko link
- Jacek Haja
Nagrody:

  • dyplomy;
  • drobne nagrody rzeczowe;
  • oceny z informatyki;

Można wybrać dowolne zagadnienie, z dowolnego przedmiotu i spróbować wytłumaczyć koleżankom i kolegom jak sobie z danym tematem poradzić. (np. "Jak rozwiązywać zadania z treścią?", "Jak zamieniać jednostki powierzchni?", "Jak nauczyć się nazw stolic państw europejskich?", "Jak obliczać skalę?", "Jak nauczyć się wiersza na pamięć?", "Jak najpewniej trafić piłką do kosza?", "Jak rozpoznać - co jest przyczyną a co skutkiem?", "Jak nauczyć się szybko wszystkich czasów z języka angielskiego?", "Jak prawidłowo pisać wzory reakcji chemicznych?", "Jak namalować ładne kwiaty?" ...)
JH

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz