środa, 27 maja 2015

WIZYTA DORADCY ZAWODOWEGO Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY


WIZYTA DORADCY ZAWODOWEGO Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY      W ZESPOLE SZKÓŁ W WAPNIE

Dnia 27 maja 2015 r. uczniowie trzecich klas gimnazjum wraz z wychowawczyniami p. Marią Szulczewską i p. Moniką Stachowiak oraz szkolnym doradcą zawodowym p. Anna Markiewicz - Kluczyńską gościli w Zespole Szkół w Wapnie doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy            w Wągrowcu p. Piotra Malczewskiego. Gościa przywitała i oprowadziła po szkole Pani Dyrektor ZS           w Wapnie Bogusława Grzegorska.
Celem wizyty było zapewnienie skuteczności odnalezienia się uczniów gimnazjum na rynku pracy. 
Na spotkaniu poruszono problemy wejścia młodych ludzi na rynek pracy oraz konieczność kontynuowania nauki w celu zdobycia jak najlepszych kwalifikacji zawodowych. Młodzież poznała statystyki ukazujące zależność liczby osób bezrobotnych od ich poziomu wykształcenia. W celu uporządkowania wiedzy o swoich predyspozycjach i zainteresowaniach uczniowie rozwiązywali test „Karta Zainteresowań”, a otrzymane wyniki wspólnie zostały omówiliśmy. Doradca zawodowy prowadzący spotkanie przedstawił młodzieży aktualną sytuację na rynku pracy oraz prognozy i tendencje dotyczące zawodów przyszłości. Ponadto rozmawiał z młodzieżą na temat wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych w systemie szkolnym oraz pozaszkolnym np. poprzez szkolenia zawodowe. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazywała spore zainteresowanie omawianą tematyką.  Uczniowie zadawali pytania i włączali się do dyskusji, podczas której mogli skonfrontować swoje plany i oczekiwania odnośnie przyszłości z osobą mającą wiedzę o aktualnym zapotrzebowaniu na poszczególne umiejętności na rynku pracy. Zajęcia dla obu klas trwały dwie godziny lekcyjne, w trakcie których prezentowano także filmy instruktażowe dotyczące przygotowania i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych czy sposobów opanowania stresu i mowy ciała. Młodzieży przedstawiono ważne strony internetowe, na których można zasięgnąć więcej informacji na tematy poruszane podczas spotkania.
Uczestnictwo w zajęciach z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy z pewnością przyczyni się do zwiększenia wiedzy  na temat rynku pracy i rynku edukacyjnego, a tym samym ułatwi świadome podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniom ZS kończącym w tym roku edukację w gimnazjum. Szkolny doradca zawodowy  również stara się monitorować sytuację na lokalnym rynku pracy, tak by uczniowie mieli aktualne informacje na ten temat, stąd m.in. zainicjowana przez p. Markiewicz- Kluczyńską wizyta przedstawiciela PUP.  Z pewnością w przyszłym roku doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu także zawita w naszej szkole w celu uświadamiania młodzieży jak ważne jest wczesne rozpoczęcie planowania kariery zawodowej oraz ciągłe analizowanie potrzeb rynku pracy.


  A.M-K

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz