środa, 22 kwietnia 2015

Konkurs frazeologiczny

ŚWIETLICA SZKOLNA AZYL
 OGŁASZA KONKURS FRAZEOLOGICZNY DLA KLAS I-III GIMNAZJUM
„Z frazeologią za pan brat”
Celem konkursu jest podnoszenie sprawności językowej, propagowanie kultury języka polskiego oraz rozwijanie znajomości związków frazeologicznych.
Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test wiedzy sprawdzający rozpoznawanie i wyjaśnianie znaczeń związków frazeologicznych. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to 45 minut. W przypadku uzyskania przez uczestników  takiej samej liczby punktów organizator przeprowadza dogrywkę w ustalonym terminie.Konkurs odbędzie się 24 w kwietnia o godzinie 14.30.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz