piątek, 2 stycznia 2015

Konkursy WOKALNE (3)


Zasady uczestnictwa
w VIII Powiatowym Turnieju Recytatorskim Szkół Ponadpodstawowych
„Między Wierszami”

1. Do turnieju mogą się zgłaszać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w następujących kategoriach:
a) turniej recytatorski - uczestnik prezentuje jeden wiersz autorstwa współczesnych poetów polskich, opublikowany po raz pierwszy po 1945 roku,
b) turniej poezji śpiewanej - uczestnik wykonuje jedną piosenkę poetycką ( jej tekst musi być wierszem opublikowanym w książkach lub prasie literackiej).
3. Turniej rozpocznie się 31.01.2015 r. (sobota) o godz.10 w auli I LO w Wągrowcu, ul. Klasztorna 17a. 
4. Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesłać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną do dnia 21.01.2015 r. na adres organizatora: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1, tel./fax 67-26-26-227,
e-mail: ogniskopp@poczta.onet.pl, kom.608-417-627-K.Kruś.
5. Na laureatów konkursu ( osobno w kategoriach gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) czekają liczne nagrody i wyróżnienia, zaś zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają symboliczny Złoty, Srebrny lub Brązowy „Ślad Przybyszewskiego”, legendarnego pisarza, twórcy epoki literackiej zwanej Młodą Polską, który w latach 1884-1889 uczęszczał do wągrowieckiego gimnazjum, (dzisiejsze I LO).
6. Gimnazjaliści, laureaci dwóch pierwszych miejsc w kategorii recytacji, zostaną zakwalifikowani do półfinału XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w Poznaniu. 
7. Organizator nie zapewnia wyżywienia. Można je nabyć w punkcie gastronomicznym w I LO lub automatach.  Gimnazjaliści, którzy chcą wziąć udział w turnieju poezji śpiewanej „Między wierszami”, proszeni są 
o kontakt z p. Rajewską do 16 stycznia.

_________
Regulamin X Powiatowego Konkursu Wokalistów-
„Graj Muzyka! 2015” 

1. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek w języku polskim z wykorzystaniem żywego akompaniamentu lub podkładów muzycznych bez tzw. chórków. 
2. Ustala się następujące kategorie wiekowe
a) szkoły podstawowe,
b) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
3. Termin i miejsce konkursu: 14.02.2015 roku (sobota), godz.10, aula I LO w Wągrowcu, ul. Klasztorna 17a.
4. Wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesłać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną do dnia 7.02.2015 r. na adres organizatora: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1, tel./fax: 67-26-26-227, e-mail: ogniskopp@poczta.onet.pl, kom. 608-417-627- Karol Kruś. 
5. Dla laureatów przeglądu, w każdej kategorii wiekowej, przewidziano Złote, Srebrne i Brązowe „Talenty” oraz liczne wyróżnienia. Uwaga: regulamin i karty można pobrać ze strony: www.ogniskoppwagrowiec.pl. 
W przypadku dużej liczby uczestników każdy prezentować będzie tylko jedną piosenkę. 
6. Organizator nie zapewnia wyżywienia, można je nabyć w punkcie gastronomicznym na terenie szkoły lub automatach.      Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie wokalnym „Graj muzyka”, proszeni są 
o kontakt z p. Rajewską do 29 stycznia.

__________

SZKOLNY KONKURS WOKALNY 
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ INTERPRETACJĘ KOLĘDY, PASTORAŁKI LUB PIOSENKI 
O ZIMIE

       Zapraszam do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki, który odbędzie się  30 stycznia (piątek ), o godz.13.45
(na 7.godz.lekcyjnej), w sali 18. 
      Każdy chętny przygotowuje 1 utwór (kolęda, pastorałka, piosenka o zimie - do wyboru). Utwór nie może być krótszy, niż 2 zwrotki i nie dłuższy niż 4 zwrotki. Utwór można przygotować z akompaniamentem lub bez.
       Zgłoszenia przyjmuje do 23 stycznia 
p. Agnieszka Rajewska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz