poniedziałek, 1 grudnia 2014

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski


XII Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Z Adamem Mickiewiczem w herbie” rozstrzygnięty.

1 grudnia w naszej szkole odbył się kolejny konkurs recytatorski. Podczas zmagań uczniowie recytowali wybrane przez siebie utwory polskich poetów i pisarzy.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z: Żelic, Niemczyna, Łekna i Wapna.
Rolę jurorów pełnili, nie zmieniający się od lat: Danuta Kaczmarek, Jolanta Kwiatkowska oraz aktor teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, Andrzej Marciniak, który był przewodniczącym komisji.
Konkurs, nad którym patronat sprawują Starosta Powiatu Wągrowieckiego i Wójt Gminy Wapno, przebiegał w trzech kategoriach: edukacja wczesnoszkolna, klasy IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
Jurorzy oceniali recytatorów według następujących kryteriów:
  1. Przestrzeganie czasu przeznaczonego na recytację (nie krócej niż 2, 5 i nie dłużej niż 3 minuty).
  2. Zgodność recytowanego tekstu z treścią utworu.
  3. Umiejętne wygłoszenie wybranego utworu lub jego fragmentu.
A jak wyglądała rywalizacja?
Komisja przyznała następujące miejsca:
W kategorii edukacji wczesnoszkolnej:
I miejsce – Izabela Kasperkowiak pod opieką Arlety Szczepaniak
II miejsce – Daria Wlizło pod opieką Arlety Wlizło
W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Martyna Wichłacz pod opieką Wioletty Muszyńskiej
II miejsce – Dawid Wlizło pod opieką Arlety Wlizło
III miejsce – Amelia Cegłowska pod opieką Marioli Łukomskiej
III miejsce – Martin Krzyszkowski pod opieką Małgorzaty Ratajczak
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Oliwia Nowakowska pod opieką Justyny Korbal
II miejsce – Krystian Kaczmarek pod opieką Małgorzaty Ratajczak


Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Nauczycielom, którzy przygotowali uczniów zajmujących pierwsze miejsca, zostały wręczone książki. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.
Upominki, ufundowane przez organizatora, otrzymali również jurorzy.
Po zakończeniu zmagań konkursowych p. Andrzej Marciniak przeprowadził warsztaty teatralne.


Iwona Ratajczak


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz