czwartek, 12 czerwca 2014

Spotkanie dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów


Dzisiaj odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci, które 1 września rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Spotkanie miało za zadanie zaprezentować rodzicom: nauczycieli, którzy będą uczyć w klasach pierwszych oraz bazę lokalową a także udzielić wyjaśnień na ewentualne wątpliwości. Zaprezentowany został również dziennik elektroniczny. Zainteresowanie ze strony rodziców należy uznać za dość duże, tzn. frekwencja dopisała.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz